Централизоване јавне набавке 2020

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Лекови са Листе лекова, ЈН бр 404-1-110/20-2

Оригинални и иновативни лекови, ЈН бр. 404-1-110/20-3

Материјал за дијализу ЈН бр. 404-1-110/19-93

pdf Позив за подношење понуда на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Прилог А – списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

xls Прилог В - Образац понуде бр. 4.1, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе уписа у регистар медицинских средстава, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Конкурна документација, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 30.03.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр 1, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

pdf Конкурсна документација- пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр.4.1 – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

doc Oбразац бр 11 – Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 03.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 3, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 03.04.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр 2, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

pdf Конкурсна документација- пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр.4.1 – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

Вакцина против грипа за сезону 2020/2021, JN br. 404-1-110/20-1

Лична и друга заштитна опрема, ЈН бр. 404-3-110/20-6

Валвуле и рингови бр. ЈН 404-1-110/19-90

 

Санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН бр. 404-3-110/20-5

Реагенси, изузев за трансфузију, ЈН бр. 404-1-110/20-4

pdf Конкурна документација - постављено 12.03.2020.

Набавка за Лек fitomenadion (vitamin K1) 2 mg и 10 mg, бр. ЈН 404-1-110/19-100

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91

pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/19-91 - постављено 25.03.2020.

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110/19-97

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-102

pdf Oдлука бр. ЈН бр. 404-1-110/19-102 - постављено 28.02.2020.