Јавне набавке РФЗО за 2020. годину

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-205/20-9

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО ЈН 404-22-101/20-4

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, ЈН број 404-1-224/20-7

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната и протипожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН број 404-22-201/20-3

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО, ЈН бр. 404-22-208/20-2

Набавка услуге одржавања HP cluster сервера за период од 12 месеци, ЈН бр.404-22-201/20-1

Различит потрошни материјал за одржавање објеката РФЗО ЈН бр. 404-1-101/19-88

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

xls Прилог 1 – Образац понуде 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

xls Прилог 2 Дистрибутивна листа, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

pdf Појашњење Конкурсне документације 1, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 24.02.2020.

pdf Измена Конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 26.02.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 26.02.2020.

pdf Прилог 3 Конкурсне документације – Фото документација, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 26.02.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Прилог 3 Конкурсне документације – Фото документација – пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 4, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 4, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 4, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 4, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 6, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 6, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

pdf Појашњење Конкурсне документације 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 10.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 7, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 7, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 6, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 6, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 01.04.2020.

Набавка телекомуникационих услуга и бекап линкова - интернет L2VPN и L3VPN за период од 2 године, ЈН бр. 404-1-205/19-101

Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице, ЈН бр. 404-4-321/19-95

Услуга израде пројектно – техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-33

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-36

Реконструкција, адаптација и санација фекалне канализације пословног објекта РФЗО – Филијала Зрењанин ЈН бр. 404-1-336/19-86

Набавка услуге поправке телефонске централе и телефонских инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин, ЈН бр.404-22-201/19-31

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН 404-1-201/19-99

Набавка фиксних (жичаних и бежичних) телефонских апарата за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр.404-22-103/19-32

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-38

Услуга осигурања службених возила РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/19-34

Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-101/19-85

pdf Позив за подношење понуде за ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 14.01.2020.

pdf Конкурсна документација за ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 14.01.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 17.01.2020.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 20.01.2020.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 20.01.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 22.01.2020.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 24.01.2020.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 24.01.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 24.01.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 27.01.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 21.02.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1, 3, 4, 5 и 7, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 17.03.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2 и 6 - постављено 23.03.2020.

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд, ЈН бр.404-22-201/19-35