Јавне набавке РФЗО за 2020. годину

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуга осигурања службених возила РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/19-34

Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-101/19-85

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд, ЈН бр.404-22-201/19-35