Оквирни споразуми 2020

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 23.09.2020.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-20

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/20-52

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Пнеумококна полисахаридна вакцина за сезону 2020/2021 бр. ЈН 404-3-110/20-85

Оквирни споразуми

Лек KALCIJUM KARBONAT ЈН бр. 404-3-110/20-82

Набавка Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви; ЈН бр. 404-1-110/20-30

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Amicus SRB d.o.o. - постављено 03.09.2020.
doc  Модел уговора – Medicon Deč d.o.o. - постављено 03.09.2020.

Прилози уговора

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-57

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Списак здравствених установа са оквирним количинама

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. 404-1-110/20-24

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, ЈН бр. 404-1-110/20-33

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Коронарни стентови, ЈН бр. 404-1-110/20-31

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Балон катетери, ЈН бр. 404-1-110/20-32

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Антитуберкулотици друге линије, ЈН бр. 404-1-110/20-17

Оквирни споразуми

Набавка природног гаса за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-25

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Cestor Veks doo - постављено 27.07.2020.
pdf Оквирни споразум – JP Srbijagas - постављено 27.07.2020.
pdf Оквирни споразум – Jugorosgaz ad - постављено 27.07.2020.

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Cestor Veks doo - постављено 27.08.2020.
doc  Модел уговора – JP Srbijagas - постављено 27.08.2020.
doc  Модел уговора – Jugorosgaz ad - постављено 27.08.2020.

Прилози уговора

pdf Понуда – Cestor Veks doo - постављено 27.07.2020.
pdf Понуда – JP Srbijagas - постављено 27.07.2020.
pdf Понуда – Jugorosgaz ad - постављено 27.07.2020.

Списак здравствених установа са оквирним количинама природног гаса

Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци за сезону 2020/2021, ЈН бр. 404-1-110/20-29

Оквирни споразуми

Кохлеарни имплантати, бр. ЈН 404-1-110/19-96

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лек са Листе лекова-ADALIMUMAB ЈН бр. 404-4-110/20-27

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - постављено 18.06.2020.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/20-16

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лек -dimetilfumarat, бр. ЈН 404-4-110/20-23

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Валвуле и рингови бр. ЈН 404-1-110/19-90

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра за осигурана лица РФЗО – Gosper d.o.o. - постављено 29.05.2020.

Прилози уговора

Лекови са Листе лекова, ЈН бр 404-1-110/20-2

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра која се финансирају из других извора – Adoc d.o.o. - постављено 27.05.2020.

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лекови, ЈН бр. 404-1-110/20-3

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси Оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора - Roche d.o.o. - постављено 13.10.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Adoc d.o.o. - постављено 08.06.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Merck d.o.o. - постављено 13.05.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Vega d.o.o. - постављено 13.05.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Amicus - постављено 13.05.2020.

Набавка за Лек fitomenadion (vitamin K1) 2 mg и 10 mg, бр. ЈН 404-1-110/19-100

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Реагенси, изузев за трансфузију, ЈН бр. 404-1-110/20-4

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за друго тромесечје 

xls ГАК Народни Фронт - постављено 19.08.2020.
xls ИКВБ Дедиње - постављено 19.08.2020.
xls Институт Нишка Бања - постављено 19.08.2020.
xls Институт за ментално здравље - постављено 19.08.2020.
xls Институт за неонатологију - постављено 19.08.2020.
xls ИОХБ Бањица - постављено 19.08.2020.
xls ИОРС - постављено 19.08.2020.
xls ИЗЗДО Нови Сад - постављено 19.08.2020.
xls КБЦ Бежанијска Коса - постављено 19.08.2020.
xls КБЦ Земун - постављено 25.08.2020.
xls КЦ Ниш - постављено 19.08.2020.
xls КЦ Војводине - постављено 19.08.2020.
xls Клиника за рехаб. Зотовић - постављено 19.08.2020.
xls Лаза Лазаревић - постављено 19.08.2020.
xls Нефропатија Лазаревац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Алексинац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Горњи Милановац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Крушевац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Лесковац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Лозница - постављено 21.08.2020.
xls ОБ Панчево - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Параћин - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Петровац на Млави - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Пожаревац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Прокупље - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Шабац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Сента - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Смедерево - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Смедеревска Паланка - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Сремска Митровица - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Суботица - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Ваљево - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Вршац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Зрењанин - постављено 19.08.2020.
xls СБ Меркур - постављено 19.08.2020.
xls СБПБ Вршац - постављено 19.08.2020.
xls СБПБ Зрењанин - постављено 19.08.2020.
xls СБРБ Нови Сад - постављено 19.08.2020.
xls СПБ Бела Црква - постављено 19.08.2020.
xls СПБ Врњачка Бања - постављено 19.08.2020.
xls Свети Сава - постављено 21.08.2020.
xls УДК Тиршова - постављено 19.08.2020.
xls ЗЦ Књажевац - постављено 19.08.2020.
xls ЗЦ Неготин - постављено 19.08.2020.
xls ЗЦ Зајечар - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Чачак - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Пирот - постављено 20.08.2020.
xls СБ за болести зависности - постављено 20.08.2020.
xls СБЗР Буковичка бања - постављено 20.08.2020.
xls СПБ Сурдулица - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Косовска Митровица - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Сурдулица - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Ужице - постављено 20.08.2020.
xls Институт за рехабилитацију - постављено 20.08.2020.
xls Институт за реуматологију - постављено 20.08.2020.
xls КЦ Крагујевац - постављено 20.08.2020.
xls ИКВБВ - постављено 20.08.2020.
xls КБЦ Звезара - постављено 20.08.2020.
xls КЦ Србије - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Бор - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Кикинда - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Нови Пазар - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Сомбор - постављено 20.08.2020.
xls СБПБ Ковин - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Аранђеловац - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Кладово - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Јагодина - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Краљево - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Врбас - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Врање - постављено 01.09.2020.

Оквирни споразуми

Закључени Анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 3 Уговора- Adoc d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Dialab - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Elta 90 d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Labteh d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Makler d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- MIT d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Primax d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Promedia d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Score d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Superlab d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Vicor d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Vivogen d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 уговора - Remed d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 уговора -Uni-Chem d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Yunycom d.o.o. - постављено 05.05.2020.

Материјал за дијализу ЈН бр. 404-1-110/19-93

Инструкције и обавештења 

pdf Инструкција - постављено 05.05.2020.
xls  Табела за извештавање - постављено 05.05.2020.
xls  Захтев за сагласност - постављено 05.05.2020.

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Вакцина против грипа за сезону 2020/2021, JN br. 404-1-110/20-1

Оквирни споразуми

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра која се финансирају из других извора за пт. 23 – Narcissus d.o.o. - постављено 06.05.2020.

Прилози уговора

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110-19-97

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора -Merck d.o.o. - постављено 30.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Vega d.o.o. - постављено 30.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Аdoc d.o.o. - постављено 30.03.2020.

Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, ЈН бр. 404-1-110-19-98

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Mодел уговора-Adoc d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Amicus SRB d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Beohem-3 d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-EcoTrade d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Farmix d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Ino-Pharm d.o.o. - постављено 16.10.2020.
doc Mодел уговора-Inpharm Co d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Licentis d.o.o. - постављено 16.07.2020.
doc Mодел уговора-Magna Medica d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Mark Medical d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medica Linea Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medicom d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medikunion d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Merck d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Pfizer SRB d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-PharmaSwiss d.o.o. - постављено 26.05.2020.
doc Модел уговора-Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Roche d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Slaviamed d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Vega d.o.o. - постављено 09.04.2020.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора-Adoc d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Beohem-3 d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-EcoTrade d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Farmix d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Ino-Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Licentis d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Medicom d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Merck d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Roche d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Slaviamed d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Vega d.o.o. - постављено 31.08.2020.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова, ЈН бр. 404-1-110/19-84

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 23.03.2020.

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лек за лечење хемофилије - emicizumab, ЈН бр. 404-1-110/19-89

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора– Roche d.o.o - постављено 09.03.2020.

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-102

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 - PFIZER d.o.o - постављено 06.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 – Aurora 2222 d.o.o - постављено 06.03.2020.

Набавка Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви; ЈН бр. 404-1-110/19-92

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/19-81

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома, ЈН бр. 404-1-110/19-69

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора