Оквирни споразуми 2020

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома, ЈН бр. 404-1-110/19-69

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора