Оквирни споразуми 2020

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 03.04.2020.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91

Инструкције и обавештења 

xls Прилог уз инструкцију - постављено 06.04.2020.
xls Табела за извештавање - постављено 06.04.2020.

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра која се финансирају из других извора – Zorex Pharma d.о.о - постављено 06.04.2020.

Прилози уговора

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110-19-97

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора -Merck d.o.o. - постављено 30.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Vega d.o.o. - постављено 30.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Аdoc d.o.o. - постављено 30.03.2020.

Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, ЈН бр. 404-1-110-19-98

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Mодел уговора-Adoc d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Amicus SRB d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Beohem-3 d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-EcoTrade d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Farmix d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Ino-Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Inpharm Co d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Licentis d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Magna Medica d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Mark Medical d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medica Linea Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medicom d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medikunion d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Merck d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Pfizer SRB d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-PharmaSwiss d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Roche d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Slaviamed d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Vega d.o.o. - постављено 09.04.2020.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора-Adoc d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Beohem-3 d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-EcoTrade d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Farmix d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Ino-Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Licentis d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Medicom d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Merck d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Roche d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Slaviamed d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Vega d.o.o. - постављено 27.03.2020.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова, ЈН бр. 404-1-110/19-84

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лек за лечење хемофилије - emicizumab, ЈН бр. 404-1-110/19-89

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора– Roche d.o.o - постављено 09.03.2020.

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-102

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 - PFIZER d.o.o - постављено 06.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 – Aurora 2222 d.o.o - постављено 06.03.2020.

Набавка Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви; ЈН бр. 404-1-110/19-92

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/19-81

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома, ЈН бр. 404-1-110/19-69

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора