Оквирни споразуми 2021

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 09.07.2021.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 12.07.2021.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Материјал за дијализу ЈН бр.404-1-110/21-6

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

xls Прилог уговора – Fresenius - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Eco trade Bg - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Medicon dec - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Magna Pharmacia - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Tehnomed - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Deconta pro - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Amicus - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Nipro - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Farmalogist - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Sopharma trading - постављено 16.07.2021.

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, ЈН бр. 404-1-110/21-10

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 
doc  Модел уговора за добра која се финансирају из других извора - Makler d.o.o. - постављено 08.07.2021.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/21-11

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирних споразума

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110/21-5

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Merck d.o.o. - постављено 29.06.2021.
xls Прилог 1 уговора – Adoc d.o.o. - постављено 29.06.2021.

Лек Osimertinib бр. ЈН 404-4-110/21-22

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лекови, бр. јн: 404-1-110/21-7

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за имуносеролошко теститање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. јн: 404-1-110/21-1

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Ажурирани списак корисника оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Вакцина против грипа за сезону 2021/2022, ЈН бр. 404-1-110/21-4

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-53

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН: 404-1-110/20-40

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора