Оквирни споразуми 2021

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 02.12.2021.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 12.11.2021.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови за лечење ретких болести- лек fenfluramine, ЈН бр. 404-1-110/21-66

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 01.12.2021.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак“, ЈН бр. 404-1-110/21-64

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Игле за хемодијализу“, JN br. 404-1-110/21-70

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-31

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Анекси оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Дијализатор, Синтетичко влакно, Хигх - флуx 1.7м2 И/или 1.8м2 стерилисан без етиленоксида са коефицијентом просејавања >0,89 за бета 2 микроглобулин, бр. ЈН 404-1-110/21-56

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова“, ЈН бр. 404-1-110/21-24

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Вакцина против менингитиса (серотип А, C, Y i W-135), полисахаридна”, JН бр. 404-4-110/21-54

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-32

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Кохлеарни импланти, JН бр. 404-4-110/21-20

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Audio BM d.o.o. - постављено 10.09.2021.

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. 404-1-110/21-28

Анатомске закључавајуће, перипротетске кабловске плоче са припадајућим серклажима и компонентама за фиксацију”, JН бр. 404-4-110/21-39

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Реагенси, изузев за трансфузију ЈН бр. 404-1-110/21-3

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум број 50-1/21 Adoc - постављено 16.08.2021.
pdf Оквирни споразум број 50-24/21 MIT - постављено 16.08.2021.

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Балон катетери за 2021. годину“, ЈН бр. 404-1-110/21-23

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

 

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора - CIS Medical d.o.o. - постављено 19.11.2021.
xls Прилог 1 уговора - Aptus d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Eco Trade BG d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Gosper d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Zorex Pharm d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Sanomed d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Kardiomed d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Neomedica d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Mark Medical d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора -Austroline d.o.o. - постављено 12.08.2021.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2021. годину, ЈН бр. 404-1-110/21-25

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Лекови са листе Лекова, поновљени поступак - ЈН бр. 404-3-110/21-37

Коронарни стентови за 2021. Годину, ЈН бр. 404-1-110/21-22

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирних споразума

Лекови са листе Лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-8

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Материјал за дијализу ЈН бр.404-1-110/21-6

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора


 

Прилози уговора

xls Прилог уговора – Fresenius - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Eco trade Bg - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Medicon dec - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Magna Pharmacia - постављено 28.09.2021.
xls Прилог уговора – Tehnomed - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Deconta pro - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Amicus - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Nipro - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Farmalogist - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Sopharma trading - постављено 16.07.2021.
xls Прилог 1 уговора – medicon d.o.o. - постављено 17.09.2021.

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, ЈН бр. 404-1-110/21-10

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 
doc  Модел уговора за добра која се финансирају из других извора - Makler d.o.o. - постављено 08.07.2021.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/21-11

Инструкције и обавештења 

xls Образац за сагласност - постављено 29.06.2021.

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирних споразума

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110/21-5

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Merck d.o.o. - постављено 29.06.2021.
xls Прилог 1 уговора – Adoc d.o.o. - постављено 29.06.2021.

Лек Osimertinib бр. ЈН 404-4-110/21-22

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лекови, бр. јн: 404-1-110/21-7

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. јн: 404-1-110/21-1

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Ажурирани списак корисника оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Вакцина против грипа за сезону 2021/2022, ЈН бр. 404-1-110/21-4

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-53

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН: 404-1-110/20-40

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора