Оквирни споразуми 2022

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 13.05.2022.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 16.05.2022.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

 

 

ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 404-1-110/22-4

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Biostent d.o.o - постављено 19.05.2022.
doc  Модел уговора - Austroline d.o.o - постављено 19.05.2022.

Прилози уговора

Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова, ЈН: бр. 404-1-110/21-76

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

ИНТРАОКУЛАРНА СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ, ЈН бр.404-1-110/21-99

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/21-78

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Транскатетерска аортна валвула (TAVI) JН бр. 404-1-110/21-65

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 404-4-110/22-1

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-95

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ендоваскуларни Графтови за трбушну аорту за лечење Анеуризми врата краћег од 10мм, ЈН бр. 404-3-110/22-2

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/21-49

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 13-1/22-Dijamed doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-2/22- Medtronic doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-3/22 – Aptus doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-4/22-Austroline doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-5/22- Intrex doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-6/22- Biostent - постављено 03.02.2022.

Mодели уговора

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за период од 9 (девет) месеци, ЈН бр. 404-1-110/21-100

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца

doc  Ажуриран списак купаца - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора