Новости

Балон катетери за 2017. годину

09 мај 2017

Објављена је јавна набавка Балон катетера за 2017. годину. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2017. годину налазе се позив за подношење понуда, конкурсна документација и прилози.

Антитуберкулотици друге линије

04 април 2017

Објављена је јавна набавка Антитуберкулотика друге линије. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2017. годину налазе се позив за подношење понуда, конкурсна документација и прилози.