Новости

Стентови и балон катетери за 2019. годину

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступцима јавних набавки коронарних, каротидних и периферних стентова, као и балон катетера за 2019. годину. Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Вакцине за обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/19-19

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију. Оквирни споразуми су објављени у одељку Оквирни споразуми 2019.

Природни гас за период од 12 месеци број ЈН 404-1-112/19-23

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступку јавне набавке природног гаса за период од 12 месеци. Оквирни споразуми, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступку јавне набавке лекова за лечење ретких болести за 2019. годину. Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, табеле расподеле лекова по здравственим установама, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.