Јавне набавке РФЗО за 2018. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуга реконструкције топловодног грејања у пословном објекту Испоставе Младеновац, јн бр. 404-22-201/18-34

Набавка услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр.404-1-231/18-59

Услуге измештања дизел електричног агрегата за потребе Филијале Нови Сад, јн бр. 404-22-201/18-32

Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертиџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО бр. ЈН 404-1-105/18-54

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-105/18-54 - постављено 03.12.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-105/18-54 - постављено 03.12.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације 404-1-105/18-54 - постављено 07.12.2018.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст 404-1-105/18-54 - постављено 07.12.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације 404-1-105/18-54 - постављено 10.12.2018.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст 2 за јн бр 404-1-105/18-54 - постављено 10.12.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-105/18-54 - постављено 10.12.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације 404-1-105/18-54 - постављено 14.12.2018.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст – за јн бр 404-1-105/18-54 - постављено 14.12.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-105/18-54 - постављено 14.12.2018.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, јн бр. 404-1-105/18-54 - постављено 28.12.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, јн бр. 404-1-101/18-54 - постављено 21.01.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партије 1,4 и 6 – за јн бр 404-1-101/18-54 - постављено 28.01.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 404-1-105/18-54 - постављено 08.02.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партије 2,3,5 и 7 – за јн бр 404-1-101/18-54 - постављено 25.03.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору – Партије 1 и 4 – за јн бр 404-1-101/18-54 - постављено 01.04.2019.

Услуге одржавања дела софтверских система РФЗО, јн бр. 404-1-208/18-56

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр 404-22-110/18-26

Набавка свичева за потребе организационих јединица РФЗО, јн бр. 404-22-103/18-29

Услуга одржавања круга око пословне зграде у летњим и зимским условима за потребе Дирекције РФЗО за период од 2 године, ЈН бр 404-22-228/18-30

Услуга поправке и одржавања степенишне платформе за подизање инвалидских колица за потребе Филијале Шабац, ЈН бр.404-22-201/18-25.

Потрошни материјал за одржавање објеката РФЗО, јн бр. 404-22-101/18-28

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 19.11.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 19.11.2018.

xls Прилог 1 – Образац понуде – за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 19.11.2018.

xls Прилог 2 – Дистрибутивна листа – за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 19.11.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 22.11.2018.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 22.11.2018.

xls Прилог 1 – образац понуде – измена за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 22.11.2018.

xls Прилог 2 – Дистрибутивна листа – измена за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 22.11.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока понуда за подношење за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 22.11.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне докуменатације 2 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 26.11.2018.

xls Прилог 1 – образац понуде – измена 2 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 26.11.2018.

xls Прилог 2 – Дистрибутивна листа– измена 2 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 26.11.2018.

pdf Пречишћен текст Конкурсне документације 1 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 26.11.2018.

pdf Пречишћен текст Конкурсне документације 2 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 26.11.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 26.11.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације 3 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 28.11.2018.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст 3 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 28.11.2018.

xls Прилог 1 – образац понуде – измена 3 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 28.11.2018.

xls Прилог 2 – Дистрибутивна листа – измена 3 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 28.11.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 28.11.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације 4 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 30.11.2018.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 4 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 30.11.2018.

xls Прилог 1 – Образац понуде – измена 4 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 30.11.2018.

xls Прилог 2 – Дистрибутивна листа – измена 4 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 30.11.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4 за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 30.11.2018.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр 404-22-101/18-28 - постављено 12.12.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партију 4, јн бр. 404-22-101/18-28 - постављено 26.12.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партију 2, јн бр. 404-22-101/18-28 - постављено 28.12.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партије 1 и 3, јн бр. 404-22-101/18-28 - постављено 28.12.2018.

Набавка канцеларијских столица за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр.404-22-104/18-27

Услуге одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ, jn br. 404-3-208/18-53

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар, јн бр. 404-22-201/18-24

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту РФЗО – Испостава Параћин, јн бр. 404-22-201/18-23

Набавка софтверског система "Реализација ефикасне анализе и евиденције интеракција између лекова", јн бр. 404-1-110/18-51

Набавка службених аутомобила за потребе РФЗО, ЈН бр.404-1-106/18-48

Набавка софтверског система “пут лека” за потребе РФЗО, Јн бр. 404-1-110/18-49

Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр.404-22-104/18-22

Услуга одржавања софтверских система РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/18-50

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Дирекције РФЗО, јн бр. 404-22-201/18-21

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту РФЗО - Испостава Параћин, јн бр. 404-22-201/18-16

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО 404-22-110/18-17

Обнова лиценце за антивирусни софтвер ЕСЕТ за потребе РФЗО, јн бр. 404-1-105/18-47

Лож уље за потребе организационих јединица РФЗО - Филијале Смедерево, Филијале Ужице И Филијале Београд, јн бр. 404-22-108/18-20

Радови на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО, јн бр.404-22-201/18-19

Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО, јн бр.404-22-201/18-18

Набавка телефонских апарата за потребе организациних јединица РФЗО, јн бр. 404-1-103/18-38

Набавка камера и видео надзора (software) за потребе Дирекције РФЗО, јн бр. 404-22-105/18-14

Канцеларијски материјал - Коверте, јн бр. 404-1-101/18-45

Услуге сервисирања службених возила Дирекције и Филијале Београд РФЗО, јн бр. 404-22-201-18-15

Набавка услуге сервиса система за складиштење података –Storage sistem VNX 5300, за период од 12 месеци, јн бр. 404-1-201/18-40

Софтвери за потребе РФЗО бр. ЈН 404-1-105/18-39

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за потребе Филијале Врање бр. ЈН 404-4-224/18-35

Материјал за одржавање хигијене ЈН бр. 404-22-101/18-13

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО за период од годину дана ЈН бр. 404-22-206/18-12

Сиситем за складиштење података (Storage system) за потребе Дирекције РФЗО ЈН бр. 404-1-105/18-33

Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО, за период од 24 месеца бр. ЈН 404-1-201/18-32

Канцеларијски материјал бр. ЈН 404-1-101/18-26

pdf Позив за подношење понуда 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

pdf Конкурсна документација 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

xls Прилог 1 Образац 4.1 понуда са структуром цене 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

xls Прилог 2 ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

pdf Измена конкурсне дoкументације 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

pdf Конкурсна документација-пречишћен текст 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

xls Прилог 1 Образац 4.1 – исправка 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

xls Прилог 2 дистрибутивна листа-исправка 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

pdf Дoдатно појашњење - измена КД 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

xls Прилог 1 Образац 4.1 понуда са структуром цене – исправка 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

xls Прилог 2 Дистрибутивна листа – исправка 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

pdf Измена КД 3 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст 3 - 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

xls Прилог 1 Образац 4.1 понуда са структуром цене - исправка 3 - 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

xls Прилог 2 Дистрибутивна листа - исправка 3 - 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације - бр. ЈН 404-1-101/18-26 - постављено 26.07.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације - бр. ЈН 404-1-101/18-26 - постављено 27.07.2018.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 4 и о обустави поступка за партију 2 јн бр. 404-1-101/18-26 - постављено 08.08.2018.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 јн. бр. 404-1-101/18-26 - постављено 08.08.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П1 и П4- за јн бр 404-1-101/18-26 - постављено 05.09.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за П1 и П4- за јн бр 404-1-101/18-26 - постављено 05.09.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П3 - за јн бр 404-1-101/18-26 - постављено 07.09.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за П3 - за јн бр 404-1-101/18-26 - постављено 07.09.2018.

Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО бр. ЈН 404-22-101/18-8

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-22-101/18-10

Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и резервација хотелског сместаја за службена путовања, бр. ЈН 404-1-228/18-28

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословом објекту филијале Бор, бр. ЈН 404-22-201/18-11

Набавка сервера за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-1-105/18-21

Набавка УПС урећаја за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-22-103/18-9

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад И Филијале Нови Пазар за период од 12 месеци, бр. ЈН 404-22-201/18-7

Набавка рачунара за потребе РФЗО број ЈН 404-1-105/18-20.

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, бр ЈН 404-1-215/18-24

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 07.06.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 07.06.2018. 

xls Прилог 1 – Списак објеката за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 07.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр.1 ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 13.06.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације бр.2 ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 13.06.2018.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ бр. ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 13.06.2018.

pdf Додатно појашњење КД бр.3 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Измена конкурсне документације 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Пречишћен текст конкурсне докуметнације 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Обавештење о одлагању рока за подношење понуда 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 4 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 22.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 5 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 22.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 6 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 22.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне дoкументације бр. 7 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 25.06.2018.

pdf Одлука о додели уговора бр. ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 24.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору бр. ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 08.08.2018.

pdf Одлука о измени уговора - за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 04.09.2018.

pdf Одлука о измени уговора за партију 17 - за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 13.02.2019.

Одржавање клима уређаја за потребе Филијале Нови Пазар бр ЈН -404-22-201/18-6

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, број ЈН 404-1-224/18-17

pdf Позив за подношење понуда јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 30.05.2018.

pdf Конкурсна документација јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 30.05.2018. 

pdf Додатно појашњење КД јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 01.06.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 14.06.2018.

pdf Измена и додатно појашњење КД јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 15.06.2018.

pdf Конкурсна документација пречишћена јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 15.06.2018.

pdf  Додатно појашњење бр. ЈН 404-1-224-18-17 - постављено 20.06.2018.

pdf Одлука о додели уговора и обустави поступка за јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 29.06.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-224/18-17 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о обустави поступка бр. ЈН 404-1-224/18- 17 - постављено 19.07.2018.

pdf Одлука о измени уговора бр. ЈН 404-1-224/18-17 - постављено 10.08.2018.

pdf Одлука о измени уговора бр 404-1-224/18-17 - постављено 15.10.2018.

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана 404-1-108/18-19

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 30.05.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 30.05.2018.

xls Прилог 3 – Образац понуде са структуром цене за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 30.05.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јн бр 404-1-108-18-19 - постављено 13.06.2018.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 25.06.2018.

pdf Обавштење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 1 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партије 25 и 26 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партије 25 и 26 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партије 14, 24, 27 и 30 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 13.05.2019.

Штампачи за потребе РФЗО. ЈН бр. 404-1-103/18-13

Набавка контакт центра за потребе РФЗО 404-1-110/18-14

Услуга одржавања прозивно редоследног система за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Ниш 404-22-201/18-5

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже 404-1-226/18-6

Набавка услуге одрзавања УПС уредјаја за потребе организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци 404-22-201/18-4

Набавка услуге одржавања клима уређаја за потребе филијале Нови Пазар 404-22-201/18-3

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за потребе филијала: Нови Сад, Сремска Митровица, Смедерево, Зајечар, Ужице, Чачак и Пирот 404-1-224/18-2

Набавка обнове лиценце за Фирепоwер сервисе за фиреwалл уређај Cisco ASA552x на период од годину дана 404-1-105/18-5

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 24 месеца 404-1-205/18-3

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање 404-22-228/18-1

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова 404-22-201/18-2

Услуга одржавања ИБМ сервера и шасија за потребе Дирекције РФЗО 404-1-208/18-4

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица 404-22-201/17-50

Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN, L3VPN за потребе РФЗО 404-1-205/17-64

pdf Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр. 404-22-201/17-64 - постављено 19.01.2018.

xls Прилог 1 конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1 за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

xls Прилог 2 конкурсне документације – Назив оператора и број дозволе за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

xls Прилог 1 конкурсне документације - Образац понуде бр. 4.1 - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

xls Прилог 2 конкурсне документације - Назив оператора и број дозволе - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 13.02.2018.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 22.02.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 02.03.2018.

pdf Одлука о измени уговора – за јн бр 404-1-205/17-64 - постављено 23.04.2019.

Услуга поправке горионика на котлу за грејање у пословном објекту Испоставе Пријепоље 404-22-201/17-51

Радови на демонтажи постојећег и уградњи новог резервоара за лож уље за потребе Филијале Ужице, Испостава Пријепоље – непредвиђени радови 404-3-311/17-61

Услуга осигурања службених возила Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца 404-22-206/17-47

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале за град Београд 404-22-201/17-48

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова 404-22-201/17-49