Оквирни споразуми 2021

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 25.01.2022.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 05.01.2022.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови за лечење хемофилије“ , ЈН бр. 404-1-110/21-69

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца

pdf Ажурирани списак купаца - постављено 24.06.2022.
pdf Ажурирани списак купаца - постављено 01.11.2022.
pdf Ажурирани списак купаца - постављено 06.03.2023.

Расподела по здравственим установама за три месеца

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 
doc  Модел уговора за добра која се финансирају из других извора – Farmix d.o.o. Beograd - постављено 31.12.2021.

Прилози уговора

Лекови са ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ лекова ЈН бр. 404-1-110/21-51

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

doc  Ажурирани списак koрисника - постављено 31.01.2022.

Расподела по здравственим установама

Анекси оквирног споразума

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 99-1- 21-Adoc - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-2- 21- Amicus - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-5- 21- Inopharm - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-6- 21-Inpharm - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-8- 21-Merck - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-11- 21- Roche - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-12 -21- Sopharma - постављено 30.12.2021.
pdf Оквирни споразум 99-13- 21-Vega - постављено 30.12.2021.

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести - лек humani С1 inhibitor (sa glicinom), za lečenje hereditarnog angioedema, ЈН. бр 404-1-110/21-85

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора Pharma Swiss d.o.o. - постављено 30.12.2021.

Антитуберкулотици прве линије ЈН бр. 404-1-110/21-23

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

doc  Ажурирани списак З.У - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести- лек fenfluramine, ЈН бр. 404-1-110/21-66

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак“, ЈН бр. 404-1-110/21-64

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца

doc  Ажуриран списак купаца - постављено 31.01.2022.

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Игле за хемодијализу“, JN br. 404-1-110/21-70

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-31

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца – корисника оквирних споразума

Оквирни споразуми

Анекси оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Дијализатор, Синтетичко влакно, Хигх - флуx 1.7м2 И/или 1.8м2 стерилисан без етиленоксида са коефицијентом просејавања >0,89 за бета 2 микроглобулин, бр. ЈН 404-1-110/21-56

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова“, ЈН бр. 404-1-110/21-24

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца

doc  Ажуриран списак купаца - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Анекси оквирног споразума

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Вакцина против менингитиса (серотип А, C, Y i W-135), полисахаридна”, JН бр. 404-4-110/21-54

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-32

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Кохлеарни импланти, JН бр. 404-4-110/21-20

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Audio BM d.o.o. - постављено 10.09.2021.

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. 404-1-110/21-28

Анатомске закључавајуће, перипротетске кабловске плоче са припадајућим серклажима и компонентама за фиксацију”, JН бр. 404-4-110/21-39

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Реагенси, изузев за трансфузију ЈН бр. 404-1-110/21-3

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Анекси оквирног споразума

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум број 50-1/21 Adoc - постављено 16.08.2021.
pdf Оквирни споразум број 50-24/21 MIT - постављено 16.08.2021.

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Балон катетери за 2021. годину“, ЈН бр. 404-1-110/21-23

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

doc  Списак здравствених установа - постављено 12.01.2022.

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

 
 

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора - CIS Medical d.o.o. - постављено 19.11.2021.
xls Прилог 1 уговора - Aptus d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Eco Trade BG d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Gosper d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Zorex Pharm d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Sanomed d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Kardiomed d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Neomedica d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора - Mark Medical d.o.o. - постављено 12.08.2021.
xls Прилог 1 уговора -Austroline d.o.o. - постављено 12.08.2021.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2021. годину, ЈН бр. 404-1-110/21-25

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Анекси оквирног споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Лекови са листе Лекова, поновљени поступак - ЈН бр. 404-3-110/21-37

Коронарни стентови за 2021. Годину, ЈН бр. 404-1-110/21-22

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

doc  Списак здравствених установа - постављено 12.01.2022.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирних споразума

Лекови са листе Лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-8

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

Оквирни споразуми

Анекси оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Материјал за дијализу ЈН бр.404-1-110/21-6

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

doc  Модел уговора за добра која се финансирају из других извора Sopharma Trading d.o.o - постављено 03.03.2022.
 

Прилози уговора

xls Прилог уговора – Fresenius - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Eco trade Bg - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Medicon dec - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Magna Pharmacia - постављено 28.09.2021.
xls Прилог уговора – Tehnomed - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Deconta pro - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Amicus - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Nipro - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора – Farmalogist - постављено 16.07.2021.
xls Прилог уговора - Sopharma trading - постављено 16.07.2021.
xls Прилог 1 уговора – medicon d.o.o. - постављено 17.09.2021.

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, ЈН бр. 404-1-110/21-10

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

 
doc  Модел уговора за добра која се финансирају из других извора - Makler d.o.o. - постављено 08.07.2021.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/21-11

Инструкције и обавештења 

xls Образац за сагласност - постављено 29.06.2021.

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 
 

Прилози уговора

Закључени анекси оквирних споразума

pdf Aneks III O.S. 37-11-21 - постављено 30.05.2022.

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110/21-5

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 
doc  Модел уговора – донација - постављено 07.07.2022.

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Merck d.o.o. - постављено 31.03.2022.
xls Прилог 1 уговора – Adoc d.o.o. - постављено 29.06.2021.

Лек Osimertinib бр. ЈН 404-4-110/21-22

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

doc  Ажурирани списак З.У - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лекови, бр. јн: 404-1-110/21-7

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

doc  Ажурирани Списак З.У - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. јн: 404-1-110/21-1

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Ажурирани списак корисника оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Анекси оквирног споразума

Вакцина против грипа за сезону 2021/2022, ЈН бр. 404-1-110/21-4

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-53

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН: 404-1-110/20-40

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора