Новости

Стентови и балон катетери за 2019. годину

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступцима јавних набавки коронарних, каротидних и периферних стентова, као и балон катетера за 2019. годину. Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Вакцине за обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/19-19

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију. Оквирни споразуми су објављени у одељку Оквирни споразуми 2019.

Природни гас за период од 12 месеци број ЈН 404-1-112/19-23

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступку јавне набавке природног гаса за период од 12 месеци. Оквирни споразуми, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9

07 август 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступку јавне набавке лекова за лечење ретких болести за 2019. годину. Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, табеле расподеле лекова по здравственим установама, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Претходна обавештења 2018

03 јануар 2018

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 23.01.2018.   Претходно обавештење – за поступке јавних набавки за потребе РФЗО - постављено 13.02.2018.   Претходно обавештење за јавну набавку - Лекови...

Претходна обавештења 2017

04 јануар 2017

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 04.01.2017.   Претходно обавештење – Услуга хемодијализе - постављено 17.01.2017.   Претходно обавештење - за поступке јавних набавки РФЗО - постављено 06.02.2017.

Претходна обавештења 2016

29 јануар 2016

    Претходно обавештење - за поступке јавних набавки за РФЗО - постављено 24.02.2016.    Претходно обавештење - централизовани поступци јавних набавки - постављено 29.01.2016.