Оквирни споразуми 2016

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 28.08.2017.

 

Додатне информације доићете притиском на назив сваке ставке.  


Вакцине за обавезну имунизацију - бр. набавке 404-1-110/16-78

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - TORLAK - постављено 14.02.2017.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-77

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 01.02.2017.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 10.02.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 01.02.2017.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 10.02.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Материјал за перитонеумску дијализу - бр. набавке 404-1-110/16-60

Закључени оквирни споразуми и уговори

pdf Оквирни споразум Phoenix Pharma - постављено 27.01.2017.

pdf Уговор Phoenix Pharma - постављено 27.01.2017.

pdf Оквирни споразум Fresenius Medical Care Srbija - постављено 27.01.2017.

pdf Уговор Fresenius Medical Care Srbija - постављено 27.01.2017.

pdf Уговор Phoenix Pharma - br. 8-3/17 - постављено 01.06.2017.

Оригинални и иновативни лекови - бр. набавке 404-1-110/16-76

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 26.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 26.01.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 26.01.2017.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 26.01.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажуриран списак купаца за ЈН Оригинални и иновативни лекови, РБ 404-1-110/16-75

pdf  Прилог 1 – Списак ЗУ - ажуриран 30.01.2017.

Уградни материјал у кардиохирургији - бр. набавке 404-1-110/16-61

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM – AUSTROLINE - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - INTREX - постављено 20.01.2017.

pdf  Оквирни споразум - MAC S MEDICAL SEE - постављено 07.02.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM – AUSTROLINE - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - INTREX - постављено 20.01.2017.

doc  Модел уговора - MAC S MEDICAL SEE - постављено 07.02.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Цитостатици са Листе Б - бр. набавке 404-1-110/16-69

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 27.12.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова – поновљени поступак - бр. набавке 404-1-110/16-70

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - DIV LEK - постављено 05.10.2017.

pdf  Оквирни споразум - INOPHARM - постављено 16.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - NELT - постављено 16.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - DIV LEK - постављено 16.12.2016.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 16.12.2016.

doc  Модел уговора - NELT - постављено 16.12.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажуриран списак купаца за ЈН Оригинални и иновативни лекови, РБ 404-1-110/16-70

pdf  Прилог 1 – Списак ЗУ - ажуриран 30.01.2017.

Лекови са Листе Ц Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-63

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 15.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - BOEHINGER - постављено 15.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 15.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 15.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 15.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 15.12.2016.

doc  Модел уговора - BOEHINGER - постављено 15.12.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 15.12.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 15.12.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 15.12.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Рекомбинантни фактор IX - бр. набавке 404-1-110/16-67

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 02.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PFIZER SRB - постављено 11.09.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Пратећи специфични потрошни материјал за уградњу интраокуларна сочива - бр. набавке 404-1-110/16-57

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 01.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - OPTIPHARM - постављено 01.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 01.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 01.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - STIGA - постављено 01.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 01.12.2016.

doc  Модел уговора - OPTIPHARM - постављено 01.12.2016..

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 01.12.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 01.12.2016.

doc  Модел уговора - STIGA - постављено 01.12.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажуриран списак здравствених

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-62

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 29.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMIX - постављено 29.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 29.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 29.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - MARK MEDICAL - постављено 29.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 29.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 15.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 15.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 15.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 29.11.2016.

doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 29.11.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 29.11.2016.

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 29.11.2016.

doc  Модел уговора - MARK MEDICA - постављено 29.11.2016.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 29.11.2016.

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 15.12.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 15.12.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 15.12.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама отвореног дизајна - бр. набавке 404-4-110/16-65

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 23.11.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 23.11.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за Листе Б Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-58

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 02.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 02.11.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 02.11.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за Листе А и Листе А1 Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-48

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 02.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 02.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 02.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 05.10.2017.

pdf  Оквирни споразум - NELT - постављено 02.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 05.10.2017.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 05.10.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - NELT - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 02.11.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 02.11.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажуриран списак купаца за ЈН Оригинални и иновативни лекови, РБ 404-1-110/16-48

pdf  Прилог 1 – Списак ЗУ - ажуриран 30.01.2017.

Лекови за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек rituksimab - бр. набавке 404-1-110/16-11

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 31.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - MEDICA LINEA PHARM - постављено 27.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 27.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 08.11.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PFIZER SRB - постављено 11.09.2017.

doc  Модел уговора - MEDICA LINEA PHARM - постављено 27.10.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.10.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 27.10.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 07.09.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 07.09.2017.

ICD-VR са MRI заштитом са пратећом електродом - бр. набавке 404-1-110/16-46

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 18.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 18.10.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-56

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 18.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 18.10.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење мултипле склерозе - бр. набавке 404-1-110/16-40

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 13.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 13.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 13.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 13.10.2016.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 13.10.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 13.10.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела по ЗУ (excel документ)

xls  Расподела по ЗУ- постављено 13.10.2016.

Вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) И Хемопхилус инфлуенза тип Б (коњугована, адсорбована), комбинована - бр. набавке 404-1-110/16-42

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - Torlak - постављено 12.10.2016.

Лекови са Листе Ц Листе лекова - бр. набавке 404-4-110/16-54

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 12.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 12.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 12.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 12.10.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.10.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 12.10.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Балони за валвулопластику - бр. набавке 404-1-110/16-51

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 10.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 10.10.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим екстензијама за имплантацију из два дела - бр. набавке 404-1-110/16-45

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 04.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 04.10.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење хемофилије - бр. набавке 404-1-110/16-47

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM 3 DOO - постављено 03.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMIX DOO - постављено 03.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER DOO - постављено 03.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA DOO - постављено 03.10.2016.

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 04.10.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BEOHEM 3 DOO - постављено 03.10.2016.

doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 03.10.2016.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 03.10.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 03.10.2016.

doc  Модел уговора - PFIZER SRB - постављено 11.09.2017.

Прилог уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање,

Закључени анекси оквирних споразума

Периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом , који је неопходан за његову имплантацију за 2016. год. - бр. набавке 404-1-110/16-49

Закључени анекс оквирног споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - постављено 07.10.2016.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - VICOR - HERMES SYSTEM - постављено 28.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - VICOR HERMES SYSTEM - постављено 07.10.2016

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Потрошни материјал који је неопходан за имплантацију пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефрибилатора - Сет за екстракцију електрода - бр. набавке 404-1-110/16-17

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - постављено 29.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 29.09.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе леков - бр. набавке 404-1-110/16-33

Измењен списак здравствених установа за оквирне споразуме 70-1/16, 70-2/16 i 70-7/16

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - Vega - постављено 20.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - Uni Chem- постављено 20.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - Phoenix Pharma- постављено 20.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - PharmaSwiss- постављено 20.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - Inpharm CO- постављено 20.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - Ino-pharm- постављено 20.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - Farmalogist- постављено 20.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - Vega - постављено 20.09.2016.

doc  Модел уговора - Uni-Chem - постављено 20.09.2016.

doc  Модел уговора - Phoenix pharma - постављено 20.09.2016.

doc  Модел уговора - PharmaSwiss - постављено 20.09.2016.

doc  Модел уговора - Inpharm Co - постављено 20.09.2016.

doc  Модел уговора - Ino-pharm - постављено 20.09.2016.

doc  Модел уговора - Farmalogist - постављено 20.09.2016.

Прилози 

Електрична енергија - бр. набавке 404-1-112/16-30  

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ЕПС - постављено 05.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ЕПС - постављено 05.09.2016.

Прилози 

Лекови са Листе Ц Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-35

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 21.12.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 21.12.2016.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST за Партију 26 - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 02.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST за Партију 26 - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 13.09.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 23.05.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - FARMALOGIST - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - FARMALOGIST за Партију 26 - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - INO-PHARM - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - INPHARM CO - постављено 03.10.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - MERCK - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - PHARMASWISS - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - PHOENIX PHARMA - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - ROCHE - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - VEGA - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - YUSAFARM - постављено 02.09.2016.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова-нови лекови - бр. набавке 404-1-110/16-41

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - DIV LEK - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 02.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - DIV LEK - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 02.09.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-34

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - AMICUS - постављено 06.04.2017.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA за партију 223 - постављено 08.11.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM за партију 132 - постављено 26.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - MEDIKUNION - постављено 09.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - BOHRINGER INGELHEIM - постављено 13.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 09.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 06.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 06.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMIX - постављено 06.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM-3 - постављено 06.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 06.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - B BRAUN ADRIA - постављено 01.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO-TRADE - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 01.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 01.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 01.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 01.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 01.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - SLAVIAMED - постављено 02.09.2016.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 01.09.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA за партију 223 - постављено 08.11.2016.

doc  Модел уговора - MEDIKUNION - постављено 13.09.2016.

doc  Модел уговора - BOHRINGER INGELHEIM - постављено 09.09.2016.

doc  Модел уговора - INO-PHARM за партију 132 - постављено 26.09.2016.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 09.09.2016.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 06.09.2016.

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 06.09.2016.

doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 06.09.2016.

doc  Модел уговора - BEOHEM-3 - постављено 06.09.2016.

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - B BRAUN ADRIA - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - ECO-TRADE - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - SLAVIAMED - постављено 02.09.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 06.04.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - PHOENIX PHARMA за партију 223 - постављено 08.11.2016.

xls Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - INO-PHARM за партију 132 - постављено 26.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - MEDIKUNION - постављено 13.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - BOHRINGER INGELHEIM - постављено 09.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - MAKLER - постављено 09.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - MERCK - постављено 06.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - LICENTIS - постављено 06.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - FARMIX - постављено 06.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - BEOHEM-3 - постављено 06.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - ADOC - постављено 29.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - B BRAUN ADRIA - постављено 03.10.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - ECO-TRADE - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - FARMALOGIST - постављено 29.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 01.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - INO-PHARM - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - INPHARM CO - постављено 01.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - MEDICOM - постављено 01.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - PHARMASWISS - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - PHOENIX PHARMA - постављено 01.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - ROCHE - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - SLAVIAMED - постављено 02.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - VEGA - постављено 29.09.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама и образац КВИ - AMICUS - постављено 06.04.2017.

Филтери за еритроците филтрираних накнадно, филтери за тромбоците филтрираних накнадно и сетови за донорске аферезне поступке - бр. набавке 404-1-110/16-22

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDICON DEC - постављено 14.03.2017.

pdf  Анекс оквирног споразума - MAKLER - постављено 14.03.2017.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - MEDICON DEC - постављено 05.08.2016.

pdf  Оквирни споразум - MEDICON DEC за партију 2 - постављено 09.08.2016.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 09.08.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMAPHERESIS - постављено 05.08.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - MEDICON DEC - постављено 05.08.2016.

doc  Модел уговора - MEDICON DEC за партију 2 - постављено 09.08.2016.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 09.08.2016.

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 05.08.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Интраокуларна мека троделна задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата - бр. набавке 404-1-110/16-27  

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AMICUS SRB - постављено 03.08.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AMICUS SRB - постављено 03.08.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Прилози уговора - техничка спецификација

Оквирне количине по здравственим установама

Анекси оквирног споразума

pdf  Анекс оквирног споразума бр. 54-/16 - постављено 10.05.2017.

Списак здравствених установа

pdf  Списак здравствених установа - постављено 10.05.2017.

Аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви - бр. набавке 404-1-110/16-21

Закључени анекси оквирних споразума од 06.09.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 01.08.2016.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 01.08.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMAPHERESIS - постављено 01.08.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 01.08.2016.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 01.08.2016.

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 01.08.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Пратећи специфични потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива - hidroksipropilmetil celuloza и kontast plavo - бр. набавке 404-1-110/16-20

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - OPTICUS - постављено 07.07.2016.

pdf  Оквирни споразум - OFTAL C - постављено 07.07.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - OPTICUS - постављено 07.07.2016.

doc  Модел уговора - OFTAL C - постављено 07.07.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Биолошки перикардни patch од говеђег перикарда - бр. набавке 404-4-110/16-32

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - MARK MEDICAL - постављено 05.07.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - MARK MEDICAL - постављено 29.07.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Уградни материјал у кардиохирургији - бр. набавке 404-1-110/16-12

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - Denta BP Pharm - постављено 13.06.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - Denta BP Pharm - постављено 26.07.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Каротидни и периферни стентови - бр. набавке 404-1-110/16-8

Закључени анекси оквирних споразума од 19.08.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - VICOR - постављено 19.08.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 19.08.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUTROLINE - постављено 13.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 13.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 13.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - за партију 13 - постављено 24.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 13.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 13.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - STIGA - постављено 13.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 13.06.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 13.06.2016.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 13.06.2016.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 13.06.2016.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - за партију 13 - постављено 24.06.2016.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 13.06.2016.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 13.06.2016.

doc  Модел уговора - STIGA - постављено 13.06.2016.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 13.06.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Спецификација

xls  Спецификација - постављено 24.06.2016.

Балон катетери - бр. набавке 404-1-110/16-9

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - BIMED - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - STARS MEDICAL - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - BIMED - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 10.06.2016.

Закључени анекси оквирног споразума

pdf  Анекс оквирног споразума бр. 40-4/16 - постављено 24.05.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - GOSPER - BIMED - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - STARS MEDICAL - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - VICOR - BIMED - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 10.06.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Спецификација

xls  Спецификација - постављено 10.06.2016.

Коронарни стентови - бр. набавке 404-1-110/16-7

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - VICOR - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - ECO TRADE BG - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - NEOMEDICA - SOUL MEDICAL - постављено 10.06.2016.

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 01.09.2016.

pdf  Анекс оквирног sporazuma – BIMED – HERMES SYSTEM - постављено 23.11.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - VICOR - постављено 30.12.2016.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - GOSPER - ECO TRADE BG - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - NEOMEDICA - SOUL MEDICAL - постављено 10.06.2016.

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 01.09.2016.

doc  Модел уговора - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 23.11.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање

Расподела по здравственим установама

Закључен споразумни раскид оквирног споразума бр. 39-8/16

Обавештење Филијалама

pdf  Обавештење Филијалама - постављено 16.05.2017.

Лекови са Ц Листе лекова: Imatinib за период од 4 месеца - бр. набавке 404-3-110/16-26

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 06.06.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 06.06.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Листе Д Листе лекова:Лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији-METILERGOMETRIN - бр. набавке 404-1-110/16-13

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 25.04.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - LICENTIS - постављено 25.04.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 25.04.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Листе Д Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/16-2

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO PHARM - постављено 19.04.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO PHARM - за партију 2 - постављено 09.05.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO PHARM - постављено 19.04.2016.

doc  Модел уговора - INO PHARM - за партију 2 - постављено 09.05.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови за лечење урођених болести метаболизма - бр. набавке 404-1-110/16-6

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 11.04.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 11.04.2016.

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 26.04.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 11.04.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 11.04.2016.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 26.04.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Расподела лекова по здравственим установама

Вакцине против дечије парализе (орална) - бр. набавке 404-1-110/16-3

Закључен анекс оквирног споразума

Закључен оквирни споразум

Лекови са Д Листе лекова, за период од 6 месеци - Ampicilin, Sulbaktam - бр. набавке 404-1-110/15-101

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO PHARM - постављено 02.02.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO PHARM - постављено 02.02.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Б Листе лекова, за период од 6 месеци - Лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији - бр. набавке 404-1-110/15-97

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 15.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 15.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 15.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - за партију 12 - постављено 26.02.2016.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 15.01.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 15.01.2016.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 15.01.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 15.01.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - за партију 12 - постављено 26.02.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 15.01.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци - бр. набавке 404-1-110/15-95

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHOENIH PHARMA - постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - VEGA- постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - B.BRAUN - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO PHARM - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - UNI-CHEM - постављено 12.01.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - B.BRAUN - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 11.02.2016..

doc  Модел уговора - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - INO PHARM - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - UNI-CHEM - постављено 11.02.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ADOC - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - AMICUS - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - B.BRAUN - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ECO TRADE BG - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - FARMALOGIST - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - INO PHARM - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - INPHARM CO - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - LICENTIS - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - PHARMASWISS - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - PHOENIX PHARMA - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ROCHE - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - VEGA - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - UNI-CHEM - постављено 12.01.2016.

Лекови са Ц Листе лекова, за период од 6 месеци - бр. набавке 404-1-110/15-98

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 30.12.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 19.02.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 19.02.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 19.02.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци: парентерална исхрана и додаци исхрани - бр. набавке 404-1-110/15-96

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - B BRAUN - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 30.12.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 30.12.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.12.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.12.2015.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци: контрасна средства - бр. набавке 404-1-110/15-99

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO- PHARM - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 26.01.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 26.01.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање