Оквирни споразуми 2024

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 05.07.2024.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 26.06.2024.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Електрична енергија – активна енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/24-59

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Модели уговора

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/24-29

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Санитетски и медицински потрошни материјал – конкурентни поступак са преговарањем 404-4-110/24-51

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/24-28

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми за здравствене установе

Модели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести ЈН бр.404-1-110/24-39

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Лекови са Листе Ц Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/24-19

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Вакцина против грипа за сезону 2024/2025, ЈН бр. 404-1-110/24-46

Оргинални и иновативни лекови ЈН бр. 404-1-110/24-18

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Модели уговора

pdf Модел уговора - Phoenix Pharma d.o.o - постављено 10.07.2024.
pdf Модел уговора – Vega d.o.o. - постављено 10.07.2024.

Прилози уговора

Санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН бр. 404-1-110/23-129

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Оквирни споразуми

Лек за лечење ретке болести – treprostinil, JН бр. 404-3-110/24-30

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Недостајући лекови са Листе A и Листе Б Листе лекова - нерегистровани, бр. ЈН 404-3-110/24-38

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми за здравствене установе

Оквирни споразуми за апотеке

Модели уговора

Прилози уговора

Недостајући лекови са Листе Б и Листе Ц Листе лекова - нерегистровани, ЈН број 404-1-110/24-4

Лекови са Листе Б Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/24-9

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Реагенси, изузев за трансфузију, за здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите ЈН бр. 404-1-110/23-121

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Лек за лечење ретке болести – miglustat 100 mg, ЈН бр. 404-1-110/24-3

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Недостајући лекови са Листе лекова, ЈН бр. 404-3-110/24-6

Лекови са Листе А Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/24-5

Недостајући лекови/Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова, ЈН број 404-1-110/23-120

Инструкције и обавештења

Анекси Oквирних споразумa

Оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

Лек за лечење ретке болести - onasemnogene abeparvovec-xioi, бр. ЈН 404-3-110/24-2

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

RT PCR тестови за постављње дијагнозе инфекције изазване новим корона вирусом SARS Cov-2, ЈН бр. 404-1-110/23-127

Лекови са Листе А и А1 Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/24-1

Лекови са Листе Ц Листе лекова ЈН бр.404-1-110/23-101

Оквирни споразуми

Rekombinantni faktor VIII“, ЈН бр. 404-1-110/23-110

Лек са Листе Б Листе лекова - norepinefrin (noradrenalin), JН бр. 404-1-110/23-112

Санитетски и медицински потрошни материјал – Антигенски тестови за SARS Cov2, ЈН бр. 404-1-110/23-104

Инструкције и обавештења

xls Захтев за уговорање - постављено 19.01.2024.

Оквирни споразуми

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/23-105

Оквирни споразуми

Анекси оквирних споразума