Оквирни споразуми 2024

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 19.02.2024.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 25.01.2024.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови са Листе А и А1 Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/24-1

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Лекови са Листе Ц Листе лекова ЈН бр.404-1-110/23-101

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Rekombinantni faktor VIII“, ЈН бр. 404-1-110/23-110

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Лек са Листе Б Листе лекова - norepinefrin (noradrenalin), JН бр. 404-1-110/23-112

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Санитетски и медицински потрошни материјал – Антигенски тестови за SARS Cov2, ЈН бр. 404-1-110/23-104

Инструкције и обавештења

xls Захтев за уговорање - постављено 19.01.2024.

Оквирни споразуми

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/23-105

Оквирни споразуми