План јавних набавки

План централизованих јавних набавки за 2023. годину

 

План јавних набавки за 2023. годину

 

План јавних набавки за 2022. годину

 

План централизованих јавних набавки за 2022. годину

 

План јавних набавки за 2021. годину

 

План централизованих јавних набавки за 2021. годину

 

 

План јавних набавки за потребе РФЗО за 2020. годину

 

 

 План централизованих јавних набавки за 2020. годину