План јавних набавки

 План  јавних набавки за потребе РФЗО за 2019. годину

 

План централизованих јавних набавки за 2019. годину