План јавних набавки

 

План централизованих јавних набавки за 2021. годину

 

 

План јавних набавки за потребе РФЗО за 2020. годину

 

 

 План централизованих јавних набавки за 2020. годину