Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је праћење реализације уговора закључених на основу оквирних споразума у централизованим јавним набавкама путем апликације, како би се обезбедило ажурно и тачно извештавање, а у циљу анализе, планирања и давања сагласности за закључења уговора.

Садржај Инструкције је доступан на овом линку.

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке лекова за лечење хемофилије.
Оквирни споразуми, Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.

Дана 04.02.2021. године на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање усвојен је План централизованих јавних набавки за 2021. годину, који је објављен на интернет страници РФЗО и на Порталу јавних набавки.

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова.
Оквирни споразуми, Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца за потребе здравствених установа, организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, као и за потребе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Оквирни споразум, Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модел уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.