Претходна обавештења 2018

03 јануар 2018

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 23.01.2018.   Претходно обавештење – за поступке јавних набавки за потребе РФЗО - постављено 13.02.2018.   Претходно обавештење за јавну набавку - Лекови...

Претходна обавештења 2017

04 јануар 2017

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 04.01.2017.   Претходно обавештење – Услуга хемодијализе - постављено 17.01.2017.   Претходно обавештење - за поступке јавних набавки РФЗО - постављено 06.02.2017.

Претходна обавештења 2016

29 јануар 2016

    Претходно обавештење - за поступке јавних набавки за РФЗО - постављено 24.02.2016.    Претходно обавештење - централизовани поступци јавних набавки - постављено 29.01.2016.

На сајту Републичког фонда за здравствено осигурање објављени су позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова.
Републички фонд за здравствено осигурање ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.