Централизоване јавне набавке 2015

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке. 

Лекови са Д Листе лекова за период од шест месеци - ampicilin, sulbaktam

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Д Листе лекова за период од шест месеци - ampicilin и sulbaktam. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 29.12.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 29.12.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 29.12.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 29.12.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 29.12.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 05.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-101 - постављено 13.10.2016.

Лекови са Б Листе лекова за период од шест месеци - лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б Листе лекова за период од шест месеци - лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 24.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 24.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 24.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 24.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 24.11.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 10.12.2015.

pdf  Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 10.12.2015.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 10.12.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 28.12.2015.

pdf  Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 06.01.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 1, 2 и 10 за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим оквирним споразумима за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 18.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 12 за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 26.02.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-97 - постављено 13.10.2016.

Лекови са Б Листе лекова: bleomicin и poraktant alfa

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б Листе лекова: bleomicin и poraktant alfa. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 18.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 18.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 18.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 18.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 18.11.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 25.11.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 09.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 11.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-100 - постављено 13.10.2016.

Материјал за хемодијализу - заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за хемодијализу - заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Одлука о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-77 - постављено 17.11.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-77 - постављено 20.11.2015.

Материјал за хемодијализу - који зависи од типа машине

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за хемодијализу - који зависи од типа машине. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 13.11.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 13.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 13.11.2015.

xls  Прилог А - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 13.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 20.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 23.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 23.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 23.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 24.11.2015.

pdf  Исправка позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 24.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 24.11.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 24.11.2015.

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 24.11.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 27.11.2015.

pdf  Одлука о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 27.01.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-84 - постављено 29.01.2016.

Некомплијантни балон катетер за постдилатацију

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку некомплијантни балон катетер за постдилатацију. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 13.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 13.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 13.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 13.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 13.11.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 20.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 25.11.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 10.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 25.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-92 - постављено 14.07.2016.

Лекови са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци : контрастна средства

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци : контрастна средства. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.11.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.11.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 20.11.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 30.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 07.12.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 18.12.2015.

pdf  Одлука о обустави поступка за партију 11 за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 30.12.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 1, 2 и 13 за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 30.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 30.12.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 11 за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-99 - постављено 15.07.2016.

Лекови са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 12.11.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 12.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 12.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 12.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 12.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 12.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 13.11.2015.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 13.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 20.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 23.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 24.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 27.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 30.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 02.12.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 04.12.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 09.12.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 09.12.2015.

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 11.12.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 11.12.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 11.12.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 14.12.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 24.12.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 11.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 18.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-95 - постављено 26.10.2016.

Лекови са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци: парентерална исхрана и додаци исхрани

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци: парентерална исхрана и додаци исхрани. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 10.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 10.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 10.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 10.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 10.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 19.11.2015.

pdf  Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 19.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 23.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 23.11.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 26.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 26.11.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 27.11.2015.

xls  Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 27.11.2015.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 27.11.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 16.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 31.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал у 2016.години за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 15.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал у 2016.години за јн бр. 404-1-110/15-96 - постављено 15.07.2016.

Лекови са Ц Листе лекова за период од шест месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Ц Листе лекова за период од шест месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 07.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 07.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 07.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 07.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 07.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 10.11.2015.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 10.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 12.11.2015.

pdf  Измењен прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 12.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 12.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 17.11.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 17.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 25.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 25.11.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 25.11.2015.

pdf  Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 25.11.2015.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 25.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 30.11.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 04.12.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 16.12.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 29.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 31.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 13.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-98 - постављено 14.07.2016.

Лекови са А и А1 листе лекова (поновљени поступак)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са А и А1 Листе лекова - поновљен поступак. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 06.11.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 06.11.2015.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 06.11.2015.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 06.11.2015.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 06.11.2015.

pdf  Исправка позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 09.11.2015.

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 09.11.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 13.11.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 13.11.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 30.11.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 15.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 16.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 15.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-94 - постављено 24.10.2016.

Цитостатици са Б и Д Листе лекова - živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку цитостатика са Б и Д Листе лекова - živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 21.10.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 21.10.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 21.10.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-4-110/15-89 - постављено 21.10.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 06.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 20.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-89 - постављено 14.04.2016.

Лекови са А и А1 листе лекова (поновљени поступак за 55 партија)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са А и А1 Листе лекова - поновљен поступак за 55 партија. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 19.10.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 19.10.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 19.10.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 19.10.2015.

pdf  Додатно појашњење бр.1 за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 23.10.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 29.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 16.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 18.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-87 - постављено 16.01.2017.

Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал (поновљено за 3 партије)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала (поновљено за 3 партије). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 02.10.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 02.10.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 02.10.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 02.10.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 02.10.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 07.10.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 13.10.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 13.10.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 13.10.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 13.10.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 2 и 3 и о обустави поступка за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 18.11.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 03.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2 и 3 за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 09.12.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 11.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/15-82 - постављено 12.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-82 - постављено 17.07.2017.

Цитостатици са Б и Д Листе лекова : vinblastin

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку цитостатика са Б и Д Листе лекова : vinblastin. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 30.09.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 30.09.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 30.09.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 08.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 12.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-4-110/15-83 - постављено 13.10.2016.

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку прекривеног коронарног стента за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 24.09.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 24.09.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 24.09.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 24.09.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 24.09.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 12.10.2015.

pdf  Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 27.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-78 - постављено 14.04.2016.

Лекови са Б и Д Листе лекова: kalijum hlorid и natrijum hidrogenkarbonat

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б и Д Листе лекова: kalijum hlorid и natrijum hidrogenkarbonat. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.09.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.09.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.09.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.09.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.09.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 25.09.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 07.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 09.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 23.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-74 - постављено 13.10.2016.

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 11.09.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 11.09.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 11.09.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 11.09.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 11.09.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 14.09.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 16.09.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 16.09.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 16.09.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 18.09.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 18.09.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 18.09.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 18.09.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 18.09.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 24.09.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 24.09.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 24.09.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/15-76 - постављено 13.01.2017.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 13.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 5 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 10.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2, 3, 4, 6, 7 и 8 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 10.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 9 за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 09.02.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговорима за I квартал 2016 године за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 11.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016 године за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-76 - постављено 13.10.2016.

Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 09.09.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 09.09.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 09.09.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 09.09.2015.

xls  Прилог 2 - образац структура цене за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 09.09.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 18.09.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 21.09.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 23.09.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 23.09.2015.

xls  Измењен прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 23.09.2015.

xls  Измењен прилог 2 - образац структура цене за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 23.09.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 23.09.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 28.09.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 28.09.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 28.09.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 28.09.2015.

xls  Измењен прилог 2 - образац структура цене за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 28.09.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 23.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 16.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/15-64 - постављено 04.12.2015.

Лекови са Б и Д Листе лекова: protamin

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б и Д Листе лекова: protamin. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 27.08.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 27.08.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 27.08.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 27.08.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 02.09.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 02.09.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 13.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-3-110/15-73 - постављено 13.01.2016.

Лекови са Б, Ц и Д Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б, Ц и Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 20.08.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 20.08.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 20.08.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 20.08.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 20.08.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 20.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-71- постављено 26.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-71- постављено 26.08.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 28.08.2015.

pdf  Измењен Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 28.08.2015.

xls  Измењен Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-71- постављено 28.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 17.09.2015.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 28.09.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1,5 и 6 за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 06.10.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 2,3 и 4 за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 09.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-71 - постављено 18.07.2016.

Лекови са А и А1 Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са А и А1 Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 03.08.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 03.08.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 03.08.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 03.08.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 03.08.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 03.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 07.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 17.08.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 18.08.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 18.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 18.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 25.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 26.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 28.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 28.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 16.10.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 16.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 15.07.2016.

pdf Одлука о измени оквирног споразума за јн бр 404-1-110/15-65 - постављено 28.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-65 - постављено 14.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за ИВ квартал за јн бр 404-1-110/15-65 - постављено 17.01.2017.

Набавка материјала за хемодијалазу - дијализатори

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за хемодијализу - дијализатори. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 08.07.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 08.07.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 08.07.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 08.07.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 08.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 10.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 17.07.2015.

pdf  Измена и допуна конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 20.07.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 20.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 24.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 24.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 27.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 28.07.2015.

pdf  Измена и допуна конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 29.07.2015.

pdf  Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 06.08.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-17 - постављено 27.01.2016.

Уградни материјал у кардиохирургији за 2015. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 12.06.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 12.06.2015.

pdf  Прилог 1 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 12.06.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 12.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 22.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 26.06.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 26.06.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 26.06.2015.

pdf  Измењен прилог 1 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 26.06.2015.

xls  Измењен прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 26.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 01.07.2015.

pdf  Допуна додатног појашњењa за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 02.07.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 03.07.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 03.07.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 06.07.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 06.07.2015.

pdf  Измењен прилог 1 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 06.07.2015.

xls  Измењен прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 06.07.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 31.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 31.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 15.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 13.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-21 - постављено 13.10.2016.

Балон катетери

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку балон катетера. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 10.06.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 10.06.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 10.06.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 10.06.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 10.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 25.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 25.06.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 2 за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 17.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/15-53 - постављено 01.08.2016.

Eлектричнa енергија са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвaлидско осигурање за период од 12 месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвaлидско осигурање за период од 12 месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 08.06.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 08.06.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 08.06.2015.

xls  Прилог 1 конкурсне документације - за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 08.06.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 24.06.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 24.06.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 24.06.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 06.07.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 06.07.2015.

pdf  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 06.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-112/15-57 - постављено 03.08.2015.

Вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована) комбинована

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку вакцина против дифтерије,тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована) комбинована. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 05.06.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 05.06.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 05.06.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа са расподелом за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 05.06.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 05.06.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 01.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-55 - постављено 07.10.2016.

Лекови са Листе Б и Листе Д - protamin, vinblastin i hidrokortizon 100mg

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе Б и Листе Д - protamin, vinblastin i hidrokortizon 100mg. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 04.06.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 04.06.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 04.06.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 09.06.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 10.06.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 11.06.2015.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 17.06.2015.

doc  Модел уговора - vinblastin - Farmalogist за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 22.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са ценом - Farmalogist за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 22.06.2015.

pdf  Понуда - Farmalogist за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 22.06.2015.

xls  Табела расподеле протамина и хидрокортизона по ЗУ за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 25.06.2015.

doc  Модел уговора - protamin - Panonija pharm за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 29.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са ценом - Panonija pharm за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 29.06.2015.

pdf  Понуда - Panonija pharm за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 29.06.2015.

doc  Модел уговора - hidrokortizon 100mg - Ino-pharm за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 29.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са ценом - Ino-pharm за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 29.06.2015.

pdf  Понуда - Ino-pharm за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 29.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/15-56 - постављено 13.07.2015.

Вакцине против грипа за сезону 2015/2016

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку вакцина против грипа за сезону 2015/2016. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 02.06.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 02.06.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа са расподелом за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 02.06.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 02.06.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 05.06.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 21.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/15-52 - постављено 04.09.2015.

Лекови за лечење мултипле склерозе

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова за лечење мултипле склерозе. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 27.05.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 27.05.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 27.05.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 27.05.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 27.05.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 27.05.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 03.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 23.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-51 - постављено 14.10.2016.

Материјал за хемодијализу - који зависи од типа машине

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за хемодијализу - који зависи од типа машине. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 25.05.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 25.05.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 25.05.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 25.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 04.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 05.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 09.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 12.06.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 17.06.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 17.06.2015.

xls  Измењен прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 17.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 22.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 26.06.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 29.06.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 30.06.2015.

pdf  Обавештење о поништењу поступка за јн бр. 404-1-110/15-45 - постављено 11.09.2015.

Интраокуларна сочива

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку интраокуларних сочива. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 21.05.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 21.05.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 21.05.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 21.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 27.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 01.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 01.06.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 02.06.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 02.06.2015.

pdf  Допуна конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 02.06.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 05.06.2015.

pdf  Обавештење о наставку активности за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 27.08.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношења понуда за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 27.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 27.08.2015.

pdf  Измена конкурсне документације 2 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 27.08.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 04.09.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 12.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 6 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 20.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 18.02.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 3 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 09.03.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 11.03.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 11.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 12.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/15-18 - постављено 10.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-18 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-18 - постављено 16.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-18 - постављено 15.01.2018.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/15-18 - постављено 17.04.2018.

Лекови са Б и Д листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б и Д листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 27.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 27.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 27.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 27.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 27.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 08.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 15.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 10 за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 03.06.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 09.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 2 за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 12.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 10.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-47 - постављено 14.10.2016.

Аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 23.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 23.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 23.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 23.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 23.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 08.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 08.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 18.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 13.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-34 - постављено 18.07.2016.

Лек Tretinoin

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лека Tretinoin. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 17.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 17.04.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 17.04.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 20.04.2015.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 29.04.2015.

doc  Модел уговора за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 11.05.2015.

pdf  Понуда добављача за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 04.05.2015.

xls  Расподела по ЗУ за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 11.05.2015.

xls  Спецификација са ценом лекова за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 11.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/15-46 - постављено 02.06.2015.

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil celuloza и Kontrast plavo

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil celuloza и Kontrast plavo. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 17.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 17.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 17.04.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 17.04.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 07.05.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 08.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 12.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 15.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 11.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-49 - постављено 12.07.2016.

Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 14.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 14.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 14.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 14.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 14.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 17.04.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 17.04.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 17.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 20.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 20.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 22.04.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 22.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 24.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 24.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 24.04.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 24.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 24.04.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 24.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 9 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 27.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 10 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 27.04.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 30.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 11 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 04.05.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 7,8,11,12,17 и 24 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 10.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1-6,9,10,13,15,19 и 21 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 12.06.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 06.07.2015.

pdf  Обавештење о наставку активности за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 06.07.2015.

pdf  Додатне информације и појашњења за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 06.07.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 06.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 13.07.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 22 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 31.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 14,16,18,20 и 23 за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 31.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 08.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 11.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/15-40 - постављено 12.04.2017.

 pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-40 - постављено 17.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-40 - постављено 13.10.2017.

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног материјала. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.04.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 24.04.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 24.04.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 24.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 27.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 29.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 30.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 30.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 30.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 04.05.2015.

pdf  Конкурсна документација - речишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 04.05.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 04.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 06.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 9 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 06.05.2015.

pdf  Додатно појашњење 10 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 11.05.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 14 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 19.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 15.07.2015.

pdf  Обавештење о наставку активности за партију 14 за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 04.09.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 15.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 13.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 18.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017.године за јн бр. 404-1-110/15-39 - постављено 18.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/15-39 - постављено 21.07.2017.

Филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за тромбоците филтрирани накнадно и сетова за донорске аферозне  поступке (тромбоците)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку филтера за еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних накнадно и сетова за донорске аферозне  поступке (тромбоците). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 09.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 09.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 09.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 09.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 09.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 02.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 13.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 18.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016.године за јн бр. 404-1-110/15-35 - постављено 13.10.2016.

Лекови за лечење урођених болести метаболизма

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова за лечење урођених болести метаболизма. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/15-44 - постављено 09.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/15-44 - постављено 09.04.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-3-110/15-44 - постављено 09.04.2015.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/15-44 - постављено 22.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/15-44 - постављено 08.05.2015.

pdf  Одлука о измени уговора за јн бр. 404-3-110/15-44 - постављено 23.10.2015.

Пегиловани интерферон алфа

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку пегилованог интерферона алфа. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 06.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 06.04.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 06.04.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 17.04.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 17.04.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 17.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 08.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 13.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-38 - постављено 15.07.2016.

Лекови са А и А1 Листе лекова - поновљен поступак

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са А и А1 Листе лекова - поновљен поступак. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 03.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 03.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 03.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 03.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 03.04.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 03.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 02.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 16.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-41 - постављено 15.10.2015.

Цитостатици са Б и Д Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку цитостатика са Б и Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.04.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.04.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.04.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.04.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.04.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 1 и 3 за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 02.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 09.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-42 - постављено 15.07.2016.

Лекови са Листе А и Листе А1 - Pancef sir 100 ml, Pancef sir 60 ml и Clozapine tbl 100mg

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе А и Листе А1 - Pancef sir 100ml, Pancef sir 60ml и Clozapinetbl 100mg. Конкурсну документацију можете преузети и овде

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-4-110/15-43 - постављено 01.04.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-4-110/15-43 - постављено 01.04.2015.

doc  Модел уговора - Clozapine 100mg - Farmalogist - постављено 23.04.2015.

xls  Прилог уговора - Farmalogist - постављено 23.04.2015.

pdf  Понуда - Farmalogist за јн бр. 404-4-110/15-43 - постављено 29.04.2015.

doc  Модел уговора - Pancef sir 100 ml i 60 ml - Phoenix pharma - постављено 29.04.2015.

xls  Прилог уговора - Phoenix pharma - постављено 29.04.2015.

pdf  Понуда - Phoenix pharma за јн бр. 404-4-110/15-43 - постављено 29.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-4-110/15-43 - постављено 02.06.2015.

Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius, у кућним условима

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјалa за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius, у кућним условима. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 30.03.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 30.03.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 30.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 03.04.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 09.04.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 09.04.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 09.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 06.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 06.05.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-16 - постављено 12.08.2015.

Транскатетерска аортна валвула са системом за пласирање и системом за лодовање уз пратеећи потрошни материјал

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку транскатетерске аортне валвуле са системом за пласирање и системом за лодовање уз пратеећи потрошни материјал. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 24.03.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 24.03.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 24.03.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 24.03.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 24.03.2015..

pdf  Позив за подношење понуда са исправком за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 25.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразумум за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 06.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-32 - постављено 14.07.2015.

Каротидни и периферни стентови за 2015.годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Каротидних и периферних стентова за 2015.годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 23.03.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 23.03.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 23.03.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 23.03.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 23.03.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 31.03.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 31.03.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 31.03.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 06.04.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 06.04.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 07.04.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 07.04.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 11, 15, 17 и 19 за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 12.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 20.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 15.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 08.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-30 - постављено 15.07.2016.

Услуга осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа  за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку услуге осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа  за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 09.03.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 09.03.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 09.03.2015.

xls  Прилог 1 - подаци о осигураницима - осигуране суме за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 09.03.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 09.03.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 18.03.2015.

xls  Прилог 1 - подаци о осигураницима - осигуране суме за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 18.03.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 26.03.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 01.04.2015.

pdf  Обавештење о донетом решењу Републичке комисије за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 27.05.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 27.05.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 27.05.2015.

xls  Прилог 2 - образац понуде и структуре цене са упутством за попуњавање за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 27.05.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 27.05.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 02.06.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 17.07.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 17.07.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 21.07.2015.

pdf  Обавештење о донетом решењу РКЗЗП за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 07.12.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-206/15-3 - постављено 09.12.2015.

Лекови за лечење хемофилије

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова за лечење хемофилије. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 05.03.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 05.03.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 05.03.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 05.03.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 05.03.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 05.03.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 10.03.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 27.03.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 27.03.2015.

pdf  Измењен прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 27.03.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 27.03.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 02.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 3 и 4 за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 08.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 01.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 13.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 08.10.2015.

pdf  Измена обавештења о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 09.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-11 - постављено 11.10.2016.

Коронарни стентови за 2015. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Коронарних стентова за 2015. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 25.02.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 25.02.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 25.02.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 25.02.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 25.02.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 25.02.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 27.02.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 27.02.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 04.03.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 10.03.2015.

pdf   Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 13.03.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 17.03.2015.

pdf   Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 17.03.2015.

pdf   Додатнa појашњењa 4 за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 20.03.2015.

pdf   Додатнa појашњењa 5 за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 23.03.2015.

pdf   Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 08.05.2015.

pdf   Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 10 за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 08.05.2015.

pdf   Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 15.07.2015.

pdf   Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 08.10.2015.

pdf   Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 17.11.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-14 - постављено 14.07.2016.

Балон катетери за 2015. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Балон катетера за 2015. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 24.02.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 24.02.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 24.02.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 24.02.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 24.02.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 26.02.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 10.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 13.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 16.03.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 17.03.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 17.03.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 17.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 20.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 20.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 26.03.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 26.03.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 26.03.2015.

pdf  Обавештење о продужења рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 26.03.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 27.03.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 27.03.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 27.03.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 5 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 11.05.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 12 и 14 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 12.05.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 20.05.2015.

pdf  Обавештење о наставку активности за партију 5 за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 08.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 15.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 08.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 14.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-15 - постављено 14.07.2016.

Вакцине за обавезну имунизацију

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Вакцина за обавезну имунизацију. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 21.01.2015.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 21.01.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 21.01.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 21.01.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 21.01.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 21.01.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 09.02.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 11.02.2015.

pdf  Конкурсна документација - први пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 11.02.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 11.02.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 11.02.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 12.02.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 13.02.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 18.02.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 25.03.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 3 за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 26.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 10.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 17.09.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 07.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/15-9 - постављено 11.01.2017.

Лекови са Листе Б и Листе Ц, за два месеца

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Ц, за два месеца. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/15-13 - постављено 06.01.2015.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/15-13 - постављено 06.01.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-3-110/15-13 - постављено 06.01.2015.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/15-13 - постављено 22.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/15-13 - постављено 05.02.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 23.01.2015.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда - ADOC - постављено 23.01.2015.

pdf  Понуда - FARMALOGIST - постављено 23.01.2015.

doc  Понуда - PHARMASWISS - постављено 23.01.2015.

doc  Понуда - PHOENIX PHARMA - постављено 23.01.2015.

pdf  Понуда - VEGA - постављено 23.01.2015.

Расподела по здравственим установама

xls  Расподела по ЗУ - постављено 26.01.2015.

Стимулатори еритропоезе

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку стимулатора еритропоезе. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 23.12.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 23.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 23.12.2014.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 23.12.2014.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 23.12.2014.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 23.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 29.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 05.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 06.01.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 06.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 08.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 08.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 09.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 27.02.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 15.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 15.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 13.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-4 - постављено 14.10.2016.

Антитуберкулотици друге линије

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку антитуберкулотика друге линије. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 23.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 23.12.2014.

xls  Прилог 1 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 23.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 09.01.2015.

xls  Прилог 1 - образац понуде - измена за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 09.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 09.01.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 09.01.2015.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 09.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/15-2 - постављено 05.03.2015.

Антитуберкулотици прве линије

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку антитуберкулотика прве линије. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 23.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 23.12.2014.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 23.12.2014..

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 23.12.2014..

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 23.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 31.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 08.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 09.01.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде - измена за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 09.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 09.01.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 09.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 19.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 20.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 05.03.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 17.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 13.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 13.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 14.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 15.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-1 - постављено 26.10.2016.

Цитостатици са Б Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку цитостатика са Б Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.12.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.12.2014.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.12.2014..

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.12.2014..

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 22.12.2014.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 22.12.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 22.12.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 26.12.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 30.12.2014.

pdf  Конкурсна документација - други пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 30.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњења 6 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 14.01.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 14.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - трећи пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 14.01.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 19.01.2015.

pdf  Измена обавештења о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 20.01.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 05.02.2015.

pdf  Обавештење о наставку активности за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 05.02.2015.

pdf  Додатно појашњења 7 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 05.02.2015.

pdf  Додатно појашњења 8 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 06.02.2015.

pdf  Додатно појашњења 9 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 09.02.2015.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 09.02.2015.

pdf  Конкурсна документација - четврти пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 09.02.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 09.02.2015.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 09.02.2015.

pdf  Додатно појашњења 10 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 13.02.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 11,26 и 29 за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 26.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 31.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 10.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 14.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-5 - постављено 14.10.2016.

Лекови са А и А1 Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са A и A1 Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.12.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.12.2014..

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.12.2014.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.12.2014.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.12.2015.

pdf  Измена позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 16.12.2014.

pdf  Измена позива за подношење понуда на енглеском језикуза јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 16.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документацијe за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 16.12.2014.

pdf  Измена позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 25.12.2014.

pdf  Измена позива за подношење понуда на енглеском језикуза јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 25.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документацијe за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 25.12.2014.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 25.12.2014.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 25.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 26.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 26.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 26.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 31.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 09.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 09.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 9 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 09.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 10 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 11 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 12 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 13 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 14 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 15 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 16 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 20.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 20.01.2015.

pdf  Измена прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 20.01.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 20.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 20.01.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 23.01.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 18.02.2015.

pdf  Обавештење о наставку активности за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 18.02.2015.

pdf  Додатно појашњење 17 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 19.02.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 19.02.2015.

pdf  Измена прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 19.02.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 19.02.2015.

pdf  Додатно појашњење 18 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 20.02.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 06.04.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 06.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 803 и 933 за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 27.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-6 - постављено 15.10.2015.

Лекови са Б Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Б Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.12.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.12.2014.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.12.2014.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.12.2014.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 22.12.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 22.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 26.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 29.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 30.12.2014.

pdf  Конкурсна документација - други пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 30.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 14.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 14.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - трећи пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 14.01.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 21.01.2015. (прилог уз трећи пречишћен текст КД  од 14.01.2015.)

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 9 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 19.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 19.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - четврти пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 19.01.2015.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 19.01.2015.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 19.01.2015. (прилог уз четврти пречишћен текст КД  од 19.01.2015.)

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 19.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 10 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 22.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 11 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 23.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 12 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 26.01.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 13.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 25.03.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 7,10,41,55,56,71,81,95,108,114,115,155 и 159 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 26.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 57 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 01.04.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 40 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 07.04.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за партију 158 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 30.04.2015.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 23.06.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1 за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 14.10.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 23.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 12.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-7 - постављено 14.10.2016.

Лекови са Ц Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Ц Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.12.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.12.2014.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.12.2014.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.12.2014.

xls  Прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 22.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 22.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 26.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 31.12.2014.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 05.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 12.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 9 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 12.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 14.01.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.01.2015.

xls  Измењен прилог 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 10 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 11 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 12 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 13 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.,

pdf  Измењен прилог 1 - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 16.01.2015.

pdf  Додатно појашњење 14 за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 19.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 19.01.2015.

pdf  Измењен прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 19.01.2015.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 19.01.2015.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 21.01.2015.

xls  Друга измена прилога 3 - образац понуде за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 21.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 19.03.2015.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 26.03.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.07.2015.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 03.08.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 15.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 13.01.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 13.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 14.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/15-8 - постављено 14.10.2016.