Оквирни споразуми 2018

 

 xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 14.01.2019.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови са Листе Б, Листе Ц и Листе Д за 2018.годину, јн бр 404-1-110/18-57

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Uni-chem d.o.o. - постављено 17.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Vega d.o.o. - постављено 17.01.2019.

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Phoenix pharma d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Uni-chem d.o.o. - постављено 17.01.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Vega d.o.o. - постављено 17.01.2019.

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење ретких болести, јн бр 404-1-110/18-55

Инструкције и обавештења

Закључени анекси оквирног споразума

pdf Анекс оквирног споразума 117-1/18 - постављено 25.02.2019.

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 25.02.2019.
doc Модел уговора – Pharma Swiss d.o.o. - постављено 03.01.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора- Ino-pharm d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls  Прилог 1 и 2 уговора- Pharma Swiss d.o.o. - постављено 03.01.2019.

Расподела лека по здравственим установама

Ажурирани списак купаца

Лекови за лечење хемофилије за 2018.годину 404-1-110/18-37

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) И Хемопхилус инфлуенза тип Б (коњугована, адсорбована), комбинована, бр. ЈН 404-1-110/18-43

Закључени оквирни споразуми

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. Годину, бр. јн 404-1-110/18-30

Инструкције и обавештења

Закључени анекси оквирног споразума

pdf Анекс оквирног споразума 99-10/18 - постављено 25.02.2019.

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Adoc d.o.o. - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Amicus SRB d.o.o. - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Beohem d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Eco trade d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Fresenisus d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm d.o.o. - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Inpharm Co d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Licentis d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Magna Medica d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Medicom d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Medikunion d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Merck d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Slaviamed d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Torlak d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Marck Medical d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Vega d.o.o - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Farmalogist - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – PharmaSwiss d.o.o. - постављено 31.10.2018.
pdf Оквирни споразум – Farmix d.o.o. - постављено 31.10.2018.

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора- Adoc d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Amicus SRB d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Beohem d.o.o - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Eco trade d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Farmix d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Fresenius d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Ino-pharm d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Inpharm Co d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Licentis d.o.o - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Magna Medica d.o.o - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Medicom d.o.o - постављено 31.10.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Medikunion d.o.o - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Merck d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- PharmaSwiss d.o.o - постављено 27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Slaviamed d.o.o - постављено 31.10.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Torlak d.o.o - постављено 31.10.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Marck Medical d.o.o - постављено 31.10.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Vega d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Farmalogist d.o.o. - постављено 27.06.2019.

Ажурирани списак купаца

pdf Измењен списак купаца - постављено 13.02.2019.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину бр. ЈН 404-1-110/18-31

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 88-8/18- Inpharm d.o.o. - постављено 19.10.2018.
pdf Оквирни споразум 88-9/18- Sanol S. d.o.o. - постављено 19.10.2018.
pdf Оквирни споразум 88-1/18- Adoc d.o.o. - постављено 19.10.2018.
pdf Оквирни споразум 88-3/18- Ino-pharm d.o.o. - постављено 19.10.2018.
pdf Оквирни споразум 88-7/18- Vega d.o.o. - постављено 19.10.2018.
pdf Оквирни споразум 88-10/18- Uni-chem d.o.o. - постављено 19.10.2018.

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора- Inpharm d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Sanol S. d.o.o - постављено 19.10.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Adoc d.o.o. - постављено 27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Farmalogist d.o.o - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Ino-pharm d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Pharma Swiss d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Vega d.o.o. - постављено 19.10.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Uni-chem d.o.o. - постављено 22.03.2019.

Закључени анекси оквирних споразума

Интраокуларна мека троделна задњекоморна сочива израђених од хидрофобног акрилата бр. ЈН бр. 404-1-110/18-29

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Oktal pharma d.o.o. - постављено 09.10.2018.

Прилози уговора

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018. годину - нови лекови бр. набавке 404-1-110/18-36

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Farmalogist - постављено 25.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm d.o.o. - постављено 25.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Adoc d.o.o. - постављено 25.09.2018.

Модели уговора

doc Модел уговора – Farmalogist - постављено 25.09.2018.
doc Модел уговора – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 25.09.2018.
doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 25.09.2018.
doc Модел уговора – Adoc d.o.o. - постављено 25.09.2018.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Farmalogist - постављено 25.09.2018.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Adoc d.o.o. - постављено 25.09.2018.

Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину бр. ЈН 404-1-110/18-34

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Pfizer d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум - Adoc d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Amicus d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Merck d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Boehringer d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Roche d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Vega d.o.o. - постављено 28.09.2018.
pdf Оквирни споразум – Inpharm d.o.o. - постављено 28.09.2018.

Модели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирних споразума

pdf Анекс оквирног споразума 76-7/18 - постављено 25.02.2019.

Ажурирани списак купаца

Електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 12 месеци

Инструкције и обавештења

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

Расподела

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви 404-1-110/18-25

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Makler d.o.o. - постављено 21.08.2018.
doc Модел уговора - Medicon Deč d.o.o. - постављено 21.08.2018.
doc Модел уговора - Pharmapheresis d.o.o. - постављено 21.08.2018.
doc Модел уговора - Denta BP Pharm d.o.o. - постављено 21.08.2018.
doc Модел уговора - Medtronic Srbija d.o.o - постављено 21.08.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Венски стрипери 404-1-110/18-16

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум - Biostent d.o.o. - постављено 09.08.2018.

Модели уговора

doc Модел уговора - Biostent d.o.o. - постављено 09.08.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

xls Прилог 1 и 2 уговора - Biostent d.o.o. - постављено 09.08.2018.

Валвуле и Рингови 404-1-110/18-15

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Intrex d.o.o 404-1-110/18-15 - постављено 12.07.2018.

Модели уговора

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Закључени анекси оквирног споразума

Балон катетери за 2018. г. бр. набавке 404-1-110/18-8

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Medtronic Srbija d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Cis Medical d.o.o. 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Vicor d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Biotec Medical d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Medica Linea i Ecotrade d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Aptus d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Interfortas d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Gosper d.o.o 404-1-110/18-8 - постављено 12.07.2018.
pdf Stars medical d.o.o - постављено 31.07.2018.

Модели уговора

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажурирани списак купаца

Коронарни стентови за 2018. г. бр. набавке 404-1-110/18-7

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажурирани списак купаца

Каротидни и периферни стентови – бр. набавке 404-1-110/18-9

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Закључени Анекси оквирних споразума

Лек за лечење ретких болести - Еверолимус 5 мг, број 404-4-110/18-23

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лека по здравственим установама

Оригинални и иновативни лекови-лек леналидомид - бр.набавке 404-1-110/18-12

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Закључени анекси оквирних споразума

Лекови за лечење ретких болести – бр. набавке 404-1-110/18-10

Инструкција за закључивање уговора

Закључени анекси оквирног споразума

pdf  Анекс оквирног споразума 37-3/18 - постављено 25.02.2019.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - Phoenix pharma - постављено 23.05.2018.
pdf  Оквирни споразум - Adoc - постављено 23.05.2018.
pdf  Оквирни споразум - Ino-pharm - постављено 23.05.2018.
pdf  Оквирни споразум - Pfizer  - постављено 28.05.2018.
pdf  Оквирни споразум - Pfizer  - постављено 01.06.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - Phoenix pharma - постављено 23.05.2018.
doc  Модел уговора - Adoc - постављено 23.05.2018.
doc  Модел уговора - Ino-pharm - постављено 25.02.2019.
doc  Модел уговора - Pfizer  - постављено 28.05.2018.
doc  Модел уговора за партију 4– Pfizer - постављено 01.06.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

xls  Ажурирана Расподела лекова за лечење ретких болести - постављено 26.02.2019.

Ажурирани списак купаца

xls  Ажурирани списак купаца - постављено 28.08.2018.

Лек за лечење ретких болести елосулфасе алфа ЈН 404-4-110/18-11

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 10.05.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 09.05.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Лекови за лечење ретких болести себелипасе алфа и елосулфасе алфа – бр. набавке 404-1-110/18-1

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 02.04.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 02.04.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована, за период од 12 месеци - бр. набавке 404-1-110/17-63

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - TORLAK - постављено 22.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - PFIZER - постављено 22.03.2018.

Вакцине за обавезну имунизацију – бр. набавке 404-1-110/17-62

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - TORLAK - постављено 16.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - PHARMA MAAC - постављено 16.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 16.03.2018.

Валвуле и рингови са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију – бр. набавке 404-1-110/17-54

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 13.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 13.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 13.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - INTREX - постављено 13.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - MAC S MEDICAL SEE - постављено 13.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - MEDTRONIC SRBIJA - постављено 13.03.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 13.03.2018.
doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 13.03.2018.
doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM – AUSTROLINE - постављено 13.03.2018.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 30.10.2019.
doc  Модел уговора - INTREX - постављено 13.03.2018.
doc  Модел уговора - MAC S MEDICAL SEE - постављено 13.03.2018.
doc  Модел уговора - MEDTRONIC SRBIJA - постављено 30.04.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Закључени Анекси оквирних споразума

Лекови са Листе лекова - бр. набавке 404-1-110/17-60

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM 3 - постављено 01.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 01.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - MAGNA MEDICA - постављено 01.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 01.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 08.03.2018.
pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 08.03.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BEOHEM 3 - постављено 01.03.2018.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 01.03.2018.
doc  Модел уговора - MAGNA MEDICA - постављено 01.03.2018.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 16.05.2018.
doc  Модел уговора - ADOC - постављено 08.03.2018.
doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 08.03.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Уводник (Сет) за стандардне пејсмјкер електроде или ХВ електроде – бр. набавке 404-3-110/17-55

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 14.02.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 30.10.2019.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за ретке болести 404-1-110/17-59

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 07.02.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 07.02.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура – бр. набавке 404-1-110/17-57

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 25.01.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 25.01.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Оригинални и иновативни лекови – бр. набавке 404-1-110/17-56

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - IN-PHARM Co - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.01.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - IN-PHARM Co - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 16.05.2018.
doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.01.2018.
 

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање