Централизоване јавне набавке 2018

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-58

Лекови са Листе Б, Листе Ц и Листе Д Листе лекова за 2018.годину, јн бр. 404-1-110/18-57

pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/18-57 - постављено 24.12.2018.

Лекови за лечење ретких болести, јн бр. 404-1-110/18-55

doc Образац бр.11 – бр јн 404-1-110/18-55 - постављено 23.11.2018.
pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/18-55 - постављено 18.12.2018.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018.годину, јн бр. 404-1-110/18-52

doc Образац бр.11 – бр јн 404-1-110/18-52 - постављено 09.11.2018.
pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/18-52 - постављено 18.01.2019.

Лекови за лечење хемофилије за 2018. Годину бр. ЈН 404-1-110/18-37

doc Образац бр.11 за ЈН бр. 404-1-110/18-37 - постављено 18.10.2018.

Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима 404-1-110/18-46

Вакцине за обавезну имунизацију бр. ЈН 404-1-110/18-44

Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilius influenza tip B (коњугована, адсорбована), комбинована бр. ЈН 404-1-110/18-43

Интраокуларна мека троделна задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата бр. ЈН 404-1-110/18-29

Цитостатици са Листе Б И Листе Д Листе лекова за 2018. годину, бр јн 404-1-110/18-31

doc Образац бр. 11 404-1-110/18-31 - постављено 09.08.2018.
pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/18-31 - постављено 02.10.2018.

Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину, бр јн 404-1-110/18-34

doc Образац бр. 11 404-1-110/18-34 - постављено 08.08.2018.
pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/18-34 - постављено 14.09.2018.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова за 2018. годину, бр јн 404-1-110/18-30

pdf Додатно појашњење 1 404-1-110/18-30 - постављено 02.08.2018.

Лекови са Листе А И Листе А1 Листе лекова за 2018. Годину - нови лекови бр. ЈН 404-1-110/18-36

doc Образац бр. 11 404-1-110/18-36 - постављено 27.07.2018.
pdf Додатно појашњење 404-1-110/18-36 - постављено 01.08.2018.
pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/18-36 - постављено 07.09.2018.

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетове за интраоперативно спашавање крви, бр јн 404-1-110/18-25

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 12 месеци 404-1-112/18-27

Лек за лечење ретких болести - Everolimus 5 mg, број 404-4-110/18-23

Вакцина против малих богиња, црвенке и заушки (живи атенуирани вируси морбила, рубеоле и паротитиса 404-1-110/18-22

Вакцина против грипа за сезону 2018/2019, бр. ЈН 404-1-110/18-18

Венски стрипери 404-1-110/18-16

xls Прилог 1 404-1-110/18-16 - постављено 06.06.2018.
doc Образац бр 11 404-1-110/18-16 - постављено 06.06.2018.

Валвуле и рингови, бр ЈН 404-1-110/18-15

doc Образац 11 404-1-110/18-15 - постављено 05.06.2018.

Балон катетери за 2018. годину бр.јн. 404-1-110/18-8

pdf Одлука бр 4 ЈН 404-1-110/18-8 - постављено 15.06.2018.

Коронарни стентови бр.јн. 404-1-110/18-7

pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/18-7 - постављено 15.06.2018.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину, бр.јн. 404-1-110/18-9

Јавнa набавкa оригиналних и иновативних лекова лек Lenalidomid, ЈН број 404-1-110/18-12

Лек за лечење ретких болести elosulfase alfa, ЈН бр. 404-4-110/18-11

Лекови за лечење ретких болести ЈН бр. 404-1-110/18-10

Лекови за лечење ретких болести себелипасе алфа и елосулфасе алфа 404-1-110/18-1

Лекови са Листе лекова 404-1-110/17-60

Валвуле и рингови са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију 404-1-110/17-54

pdf Одлука за јн бр 404-1-110/17-54 - постављено 23.01.2018.