Оквирни споразуми 2015

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 24.08.2016. 

 

 

Додатне информације добићете притиском на знак + који се налази испред сваке ставке.

Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHOENIH PHARMA - постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - VEGA- постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - B.BRAUN - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO PHARM - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 12.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - UNI-CHEM - постављено 12.01.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - B.BRAUN - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - INO PHARM - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 12.01.2016.

doc  Модел уговора - UNI-CHEM - постављено 12.01.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ADOC - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - AMICUS - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - B.BRAUN - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ECO TRADE BG - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - FARMALOGIST - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - INO PHARM - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - INPHARM CO - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - LICENTIS - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - PHARMASWISS - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - PHOENIX PHARMA - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ROCHE - постављено 12.01.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - VEGA - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - UNI-CHEM - постављено 12.01.2016.

Лекови са Ц Листе лекова, за период од 6 месеци

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 30.12.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 19.02.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 19.02.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 19.02.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци: парентерална исхрана и додаци исхрани

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - B BRAUN - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 30.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 30.12.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 30.12.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.12.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.12.2015.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци: контрасна средства

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - INO- PHARM - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 26.01.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 26.01.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 26.01.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 26.01.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Некомплијантни балон катетер за постдилатацију

Закључени оквирни споразум

pdf  Оквирни споразум - VICOR-BIMED - постављено 28.12.2015.

Модел уговора

doc  Модел уговора - VICOR-BIMED - постављено 28.12.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Лекови са А и А1 Листе лекова - поновљени поступак

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 14.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 14.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 14.12.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 14.12.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 14.12.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 14.12.2015.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Збирна табела са јединичним ценама и добављачима

Лекови са Б Листе лекова: bleomicin и poraktant alfa

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO- PHARM - постављено 11.12.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 11.12.2015.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал (поновљено за 3 партије)

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 09.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - INTREX - постављено 09.12.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - INTREX - постављено 28.12.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 09.12.2015.

doc  Модел уговора - INTREX - постављено 28.12.2016.

Прилози уговора са спецификацијом и ценама

Перитонеумска дијализа у кућним условима

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 04.12.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 04.12.2015.

Потписани уговри

pdf  Уовор - FRESENIUS MEDICAL CACRE - постављено 04.12.2015.

pdf  Уовор - FRESENIUS MEDICAL CACRE - постављено 26.07.2016.

pdf  Уговор - PHOENIX PHARMA - постављено 04.12.2015.

Цитостатици са Б и Д Листе лекова: zivi atenuirani bacili M.Bovis, soj BCG

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 20.11.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 20.11.2015.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова

Лекови са А и А1 Листе лекова (поновљени поступак за 55 партија)

Измене узроковане новом Листом лекова од 24.8.2016. године

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 01.07.2016.

pdf  Анекс оквирног споразума - VEGA - постављено 01.07.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHOENIH PHARMA - постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - VEGA- постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 13.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 13.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 13.11.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 13.11.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 13.11.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 13.11.2015.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 06.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - OKTAL PHARMA - постављено 06.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - OFTAL C - постављено 10.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - OPTIPHARM- постављено 05.02.2016.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 06.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 06.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - STIGA - постављено 06.11.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 06.11.2015.

doc  Модел уговора - OKTAL PHARMA - постављено 06.11.2015.

doc  Модел уговора - OFTAL C - постављено 10.11.2015.

doc  Модел уговора - OPTIPHARM - постављено 05.02.2016.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 06.11.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 06.11.2015.

doc  Модел уговора - STIGA - постављено 06.11.2015.

Прилог уговора - спецификација са ценама

Оквирне количине по здравственим установама

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и рупура

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 27.10.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 27.10.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Лекови са А и А1 Листе лекова за период од 12 месеци

Измене узроковане новом Листом лекова од 24.9.2016. године и Анекс оквирног споразума

Табела за израчунавање вредности закључених анекса уговора од 24.09.2016.

Анекс оквирног споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - Phoenix pharma - постављено 29.09.2016.

Прилози

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016. и 01.07.2016. и 07.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 22.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - DIV LEK - постављено 26.07.2016.

pdf  Анекс V оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 26.07.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - DIV LEK - постављено 26.07.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- постављено 26.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIH PHARMA- постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - VEGA- постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - DIV LEK - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - INOPHARM - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - NELT CO - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 27.10.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 25.12.2015.

doc  Модел уговора - DIV LEK - постављено 27.10.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 25.12.2015.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 27.10.2015.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 27.10.2015.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 27.10.2015.

doc  Модел уговора - NELT CO - постављено 04.03.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.10.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 27.04.2016.

Прилози уговора - спецификација са ценама лекова и образац за квартално извештавање

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - ADOC - постављено 27.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - DIV LEK - постављено 27.10.2015.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - FARMALOGIST - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - INOPHARM - постављено 27.10.2015.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - INPHARM CO - постављено 28.10.2015.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - MERCK - постављено 28.10.2015.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - NELT CO - постављено 27.10.2015.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - PHOENIX PHARMA - постављено 30.06.2016.

xls  Прилог 1 и 2 уговора - спецификацијa са ценама лекова и образац КВИ - VEGA - постављено 30.06.2016.

Збирна табела са јединичним ценама и добављачима

Интраокуларна сочива

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - OPTIPHARM - постављено 20.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - OFTAL C - постављено 20.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - OFTAL C - за партију 2 - постављено 11.03.2016.

pdf  Оквирни споразум - OKTAL PHARMA - постављено 20.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 17.02.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - OPTIPHARM - постављено 20.10.2015.

doc  Модел уговора - OFTAL C - постављено 20.10.2015.

doc  Модел уговора - OFTAL C - за партију 2 - постављено 11.03.2016.

doc  Модел уговора - OKTAL PHARMA - постављено 20.10.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 17.02.2016.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда - OPTIPHARM - постављено 20.10.2015.

pdf  Понуда - OFTAL C - постављено 20.10.2015.

pdf  Понуда - OFTAL C - за партију 2 - постављено 11.03.2016.

pdf  Понуда - OKTAL PHARMA - постављено 20.10.2015.

pdf  Понуда - PHARMASWISS - постављено 17.02.2016.

Оквирне количине по здравственим установама

Цитостатици са Б и Д Листе лекова : vinblastin

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 13.10.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 13.10.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и ценама лекова

Лекови са Б и Д Листе лекова : kalijum hlorid и natrijum hidrogenkarbonat

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 01.07.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 09.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 23.10.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 09.10.2015.

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 23.10.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и ценама лекова

Лекови са Б, Ц и Д Листе лекова

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 01.07.2016.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 05.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 05.10.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 05.10.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 05.10.2015.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 05.10.2015.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 05.10.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и ценама лекова

Лекови са Б и Д листе лекова: Protamin

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 02.09.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 02.09.2015

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Расподела по ЗУ

xls  Расподела по ЗУ - постављено 02.09.2015

Уградни материјал у кардиохирургији

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - INTREX - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - BIMED - постављено 31.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - AUSTROLINE - постављено 31.08.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - INTREX - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - BIMED - постављено 31.08.2015.

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - AUSTROLINE - постављено 31.08.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и ценама

Електрична енергија

Закључени анекси оквирног споразума

Модел анекса уговора

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc  Модел уговора - ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - постављено 31.07.2015.

Прилози уговора

Расподела по ЗУ

xls  Филијала Ваљево - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Београд - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Нови Пазар - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Врање - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Зрењанин - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Кикинда - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Сомбор - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Бор - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Лесковац - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Пирот - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Пожаревац - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Сремска Митровица - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Суботица - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Шабац - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Ужице - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Зајечар - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Смедерево - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Чачак - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Јагодина - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Ниш - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Прокупље - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Крушевац - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Панчево - постављено 31.07.2015.

xls  Филијала Краљево - постављено 31.07.2015.

Балон катетери

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc  Модел уговора - PMM SURGICAL MED - PANONIJA FARM - постављено 31.07.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Лекови за лечење мултипле склерозе

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - MERCK - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 04.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 20.07.2015.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 20.07.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 20.07.2015.

Модели уговора о јавној набавци

Модели уговора о донацији

doc  Модел уговора о донацији - FARMALOGIST - постављено 20.07.2015.

doc  Модел уговора о донацији - MERCK - постављено 20.07.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Расподела по ЗУ

xls  Расподела по ЗУ - постављено 20.07.2015.

Расподела донације по ЗУ

xls  Расподела донације по ЗУ - постављено 20.07.2015.

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал

Закључени анекси оквирног споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 24.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 24.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 24.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 24.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 24.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - VICOR за партију 14 - постављено 15.09.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - HERMES SYSTEM - постављено 24.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - HERMES SYSTEM - постављено 24.06.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 25.05.2017.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 02.12.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 02.12.2015.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 02.12.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 25.05.2017.

doc  Модел уговора - VICOR за партију 14 - постављено 22.06.2017.

doc  Модел уговора - GOSPER - HERMES SYSTEM - постављено 02.12.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - HERMES SYSTEM - постављено 02.12.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и ценама

Аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 17.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMAPHERESIS - постављено 17.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 17.06.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 17.06.2015.

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 17.06.2015.

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 17.06.2015.

Спецификацијa добара са ценама

Расподела по филијалама

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil celuloza и Kontrast plavo

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - OFTAL C - постављено 12.06.2015.

pdf  Понуда добављача - OFTAL C - постављено 12.06.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - OFTAL C - постављено 12.06.2015.

Расподела по ЗУ

pdf  Оквирне количине -по ЗУ - постављено 12.06.2015.

Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 12.06.2015.

pdf  Оквирни споразум за партију 16 - DIJAMED - постављено 28.08.2015.

pdf  Оквирни споразум - INTREX - постављено 12.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - постављено 12.06.2015.

pdf  Оквирни споразум за партију 20 - BIOSTENT - постављено 28.08.2015.

pdf  Оквирни споразум за партије 14 и 23 - APTUS - постављено 28.08.2015.

pdf  Оквирни споразум за партију 18 - BIMED - постављено 28.08.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора за партију 16 - DIJAMED - постављено 28.08.2015.

doc  Модел уговора за партију 20 - BIOSTENT - постављено 12.06.2016.

doc  Модел уговора за партију 18 - BIMED - постављено 28.08.2015.

doc  Модел уговора - INTREX - постављено 28.12.2016.

doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 28.12.2016.

doc  Модел уговора за партије 14 и 23 - APTUS - постављено 28.12.2016.

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 28.12.2016.

Прилози уговора са спецификацијом и ценама

Лекови са Б и Д Листе лекова

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Цитостатици са Б и Д Листе лекова

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 03.06.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 03.06.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Антитуберкулотици прве линије

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO - PHARM - постављено 27.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - MEDIKUNION - постављено 27.05.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO - PHARM - постављено 27.05.2015.

doc  Модел уговора - MEDIKUNION - постављено 27.05.2015.

Прилози уговора са спецификацијама цена лекова

Лекови са А и А1 листе - поновљени поступак

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 26.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 26.05.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 26.05.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 26.05.2015.

Прилози уговора са спецификацијама цена лекова

Каротидни и периферни стентови

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 22.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 22.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 22.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 22.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 22.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 22.05.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 22.05.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 22.05.2015.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 22.05.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 22.05.2015.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 22.05.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 22.05.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Балон катетери

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - CIS MEDICAL - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - BIMED - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - BIMED - постављено 20.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - STARS MEDICAL - постављено 16.07.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - CIS MEDICAL - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - BIMED - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - BIMED - постављено 20.05.2015.

doc  Модел уговора - STARS MEDICAL - постављено 16.07.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом за партију 5

Филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за тромбоците филтрирани накнадно и сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците)

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - MEDICON - постављено 18.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - MEDICON за партију 2 - постављено 04.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 04.06.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMAPHERESIS - постављено 18.05.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - MEDICON - постављено 18.05.2015.

doc  Модел уговора - MEDICON за партију 2 - постављено 04.06.2015.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 04.06.2015.

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 18.05.2015.

Спецификацијa добара са ценама

Расподела по филијалама

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Београд - постављено 27.08.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Бор - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Чачак - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Крагујевац - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Краљево - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Лесковац - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Ниш - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Нови Сад - постављено 09.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Панчево - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Шабац - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Сомбор - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Сремска Митровица - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Суботица - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Ужице - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Ваљево - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Врање - постављено 04.06.2015.

xls  Прилог уговора - спецификација са расподелом - Филијала Зрењанин - постављено 04.06.2015.

Хемофилија

Закључен анекс X оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 22.07.2016

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 25.07.2016.

Закључен анекс IX оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 01.06.2016

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 01.06.2016.

Закључен анекс VIII оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 10.05.2016

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 10.05.2016.

Закључен анекс VII оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 29.03.2016

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 29.03.2016.

Закључен анекс VI оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 20.01.2016

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 20.01.2016.

Закључен анекс V оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 31.12.2015

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 31.12.2015.

Закључен анекс IV оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 30.11.2015

pdf  Анекс оквирног споразум - YUSAFARM - постављено 30.11.2015.

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључен анекс II оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 29.07.2015

Закључен анекс оквирног споразума са добављачем YUSAFARM 03.07.2015

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM 3 - постављено 18.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMIX - постављено 08.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMIX за партију 1 - постављено 18.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 08.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 18.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 01.06.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BEOHEM 3 - постављено 18.05.2015.

doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 08.05.2015.

doc  Модел уговора - FARMIX за партију 1  - постављено 18.05.2015.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 08.05.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 18.05.2015.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 10.05.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Пегиловани интерферон алфа

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 04.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 08.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 08.05.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 08.05.2015.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 08.05.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Коронарни стентови

Закључен анекс оквирног споразума за партију 6

Закључени анекс оквирног споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 06.04.2016.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Закључен анекс оквирног споразума за партију 5

Закључени анекс оквирног споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - GOSPER - постављено 12.11.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 12.11.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - NEOMEDICA - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - STARS MEDICAL - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - VICOR - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 07.05.2015.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 07.05.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - NEOMEDICA - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - STARS MEDICAL - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - VICOR - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 07.05.2015.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 07.05.2015.

Прилози уговора са спецификацијом и расподелом

ТАВИ уз пратећи потрошни материјал

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 06.05.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 06.05.2015.

Прилози уговора са спецификацијама цена лекова

Лекови са А и А1 листе

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - DIV LEK - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - ERMA - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST за партију 933 - постављено 23.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - NELT CO - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 02.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA за партију 803 - постављено 23.04.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - DIV LEK - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - ERMA - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST за партију 933 - постављено 23.04.2015.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - NELT CO- постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA- постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 02.04.2015.

doc  Модел уговора - VEGA за партију 803 - постављено 23.04.2015.

Прилози уговора са спецификацијама цена лекова

Збирна табела са јединичним ценама и добављачима

Цитостатици са Б листе

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016. и 01.07.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA- постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ERMA - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - VEGA - постављено 04.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ERMA - постављено 30.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 30.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 30.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 30.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 30.03.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ERMA - постављено 30.03.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.03.2015.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 30.03.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS- постављено 30.03.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA- постављено 30.03.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 30.03.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Лекови са Б листе

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 22.10.2015.

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ADOC - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - B BRAUN - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - BEOHEM 3 - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - BOEHRINGER INGELHEIM - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST за партију 57 - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - INO -PHARM - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - INPHARM CO - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - LICENTIS - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - MAKLER - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDICOM - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDIKUNION - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PEYTON MEDICAL - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс II оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - SLAVIAMED - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - VEGA - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - VEGA - за партију 1 - постављено 04.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - B BRAUN - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM 3 - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - BOEHRINGER INGELHEIM - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - ERMA - уклоњено 10.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST за партију 40 -  постављено 06.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST за партију 57 - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - INO -PHARM - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - MEDIKUNION - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PEYTON MEDICAL - уклоњено 10.11.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.03.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 30.04.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 27.03.2015..

pdf  Оквирни споразум - SLAVIAMED - постављено 27.03.2015..

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 27.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - за партију 1 - постављено 10.07.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - BEOHEM 3 - постављено 22.10.2015.

doc  Модел уговора - BOEHRINGER INGELHEIM - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - ERMA - уклоњено 10.11.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST за партију 40 - постављено 06.04.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST за партију 57 - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 22.10.2015.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 22.10.2015.

doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - MEDIKUNION- постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - PEYTON MEDICAL - уклоњено 10.11.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS- постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA- постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - ROCHE- постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - SLAVIAMED- постављено 27.03.2015.

doc  Модел уговора - VEGA- постављено 22.10.2015.

doc  Модел уговора - VEGA - за партију 1 - постављено 10.07.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - ADOC - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - B BRAUN - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - BEOHEM 3 - постављено 22.10.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - BOEHRINGER INGELHEIM - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - ERMA - уклоњено 10.11.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - FARMALOGIST - постављено 27.06.2016.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - FARMALOGIST за партију 40 - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - FARMALOGIST за партију 57 - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - INO-PHARM - постављено 22.10.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - INPHARM CO - постављено 22.10.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - LICENTIS - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - MAKLER - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - MEDICOM - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - MEDIKUNION - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - PEYTON MEDICAL - уклоњено 10.11.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - PHARMASWISS - постављено 27.06.2016.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - PHOENIX PHARMA - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - ROCHE - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - SLAVIAMED - постављено 04.08.2015.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - VEGA - постављено 27.06.2016.

xls  Прилог уговора са спецификацијом цене лека - VEGA - за партију 1 - постављено 04.08.2015.

Лекови са Ц листе

Табела за израчунавање вредности закључених анекса ОС од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 25.06.2016.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- постављено 01.07.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO- постављено 01.07.2016.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Закључени анекси оквирних споразума од 24.02.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 11.02.2016.

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ADOC - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - INPHARM CO - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - MERCK - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 04.08.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - YUSAFARM - постављено 04.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 24.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 24.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 24.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 24.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 24.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 24.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 24.03.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 24.03.2015.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 11.02.2016.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 24.03.2015.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 24.03.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 24.02.2016.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 24.03.2015.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 24.03.2015.

Прилози уговора са спецификацијама и новим ценама лекова

Стимулатори еритропоезе

Закључени анекси оквирних споразума од 03.08.2015.

Прилог 1 анекса уговора  на основу закључених анекса ОС од 03.08.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 16.07.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 16.07.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 11.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 11.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 11.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 11.03.2015.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 11.03.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 11.03.2015.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 11.03.2015.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 11.03.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 11.03.2015.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 11.03.2015.

Прилози уговора са спецификацијама  и новим ценама лекова