Оквирни споразуми 2019

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 28.02.2020.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови за лечење хемофилије за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-48

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Графт за хемодијализу и балоном експандирајући покривени стент за лечење коарктације аорте 404-4-110/19-77

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора Biostent d.o.o - постављено 31.12.2019.

Имплантати за кукове и колена – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-79

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију бр. ЈН 404-1-110/19-30

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 26.12.2019.
xls Табела за извештавање - постављено 21.07.2020.

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Ажурирани списак купаца

Закључени анекси оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Набавка Лека са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, infliksimab – референтни лек, ЈН бр. 404-1-110/19-71

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију 404-1-110/19-25

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 27.12.2019.
xls Табела за извештавање - постављено 03.03.2020.
xls  Табела за извештавање - постављено 09.06.2020.

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 
 

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

Закључени Анекси оквирних споразума

Антитуберкулотици прве линије, ЈН бр. 404-1-110/19-60

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Имплантати за кукове и колена ЈН бр. 404-1-110/19-38

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 19.12.2019.

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени Анекси оквирних споразума

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019.годину, бр ЈН 404-1-110/19-28

Инструкције и обавештења 

xls Прилог инструкције - постављено 28.11.2019.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Adoc d.o.o. - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Amicus SRB d.o.o. - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Beohem d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Eco trade d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Farmix d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 16.10.2020.
doc Модел уговора – Inpharm Co d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Licentis d.o.o - постављено 16.07.2020.
doc Модел уговора – Magna Medica d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Medicom d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Medikunion d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Merck d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Pharma Swiss d.o.o - постављено 26.05.2020.
doc Модел уговора – Slaviamed d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Torlak d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Mark Medical d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Vega d.o.o - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 08.11.2019.
doc Модел уговора – Farmalogist - постављено 23.06.2020.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Adoc d.o.o. - постављено 08.11.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Beohem d.o.o - постављено 08.11.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Farmix d.o.o - постављено 08.11.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Merck d.o.o - постављено 08.11.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Torlak d.o.o - постављено 08.11.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Vega d.o.o - постављено 20.12.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Farmalogist - постављено 20.12.2019.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019, ЈН бр. 404-1-110/19-15

Инструкције и обавештења  

Расподела по ЗУ

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора - Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - Faramlogist d.o.o. - постављено 23.06.2020.
doc Модел уговора - Ino-pharm d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - PharmaShwiss d.o.o. - постављено 26.05.2020.
doc Модел уговора - Vega d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - Aurora2222 d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - Inpharm d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - Uni-chem d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - Adoc d.o.o. - постављено 29.10.2019.
doc Модел уговора - MLP d.o.o. - постављено 29.10.2019.

Прилози уговора

xls Прилог уговора 1 и 2 - Ino-pharm d.o.o. - постављено 29.10.2019.
xls Прилог уговора 1 и 2 - Vega d.o.o. - постављено 29.10.2019.
xls Прилог уговора 1 и 2 - Inpharm d.o.o. - постављено 29.10.2019.
xls Прилог уговора 1 и 2 - Uni-chem d.o.o. - постављено 29.10.2019.
xls Прилог уговора 1 и 2 - Adoc d.o.o. - постављено 29.10.2019.
xls Прилог уговора 1 и 2 - MLP d.o.o. - постављено 29.10.2019.

Закључени Анекси оквирних споразума

Балон катетери за 2019. годину – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-50

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

Закључени Анекси оквирних споразума

Лек са Листе Ц Листе лекова – OLAPARIB, ЈН бр. 404-4-110/19-63

Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – citarabin 500mg, ЈН бр. 404-4-110/19-61

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 10.10.2019.

Прилози уговора

Расподела по ЗУ

Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, бр. 404-1-110/19-41

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума 

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова-нови лекови, бр. 404-1-110/19-44

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-47

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 - Adoc d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 - Uni-Chem d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 - Medikunion d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 - Farmalogist d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Ino-pharm d.o.o. - постављено 24.09.2019.

Расподела по ЗУ

Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, ЈН бр. 404-1-110/18-64

Инструкције и обавештења

Закључени анекси оквирног споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-112/19-37

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Списак здравствених установа са оквирним количинама

Тeстови за имуносeролошко тeстирањe маркeра трансфузијом прeносивих инфeкција код давалаца крви мeтодом хeмилуминисцeнцијe ( CLIA) за апарат SIEMENS ADVIA CENTAUR CP са одговарајућим потрошним матeријалом бр ЈН 404-1-110/19-33

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Eurodijagnostika d.o.o. - постављено 30.08.2019. 

Прилози уговора

Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, ЈН бр. 404-1-110/19-31

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Закључени Анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-40

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Расподела лекова по ЗУ

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. JN 404-1-110/19-19

Закључени Оквирни споразуми

Коронарни стентови за 2019. годину- поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-27

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Gosper d.o.o - постављено 06.08.2019.
pdf Оквирни споразум – Amicus d.o.o. - постављено 06.08.2019.

Анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Gosper d.o.o - постављено   06.08.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Soul Medical d.o.o. - постављено   06.08.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Amicus d.o.o. - постављено   06.08.2019.

Ажурирани списак купаца

Материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, ЈН бр. 404-1-110/18-63

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

Природни гас за период од 12 месеци бр. ЈН 404-1-112/19-23

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – JP Srbijagas - постављено 26.07.2019.
pdf Оквирни споразум – Cestor Veks doo - постављено 26.07.2019.
pdf Оквирни споразум – Yugorosgaz ad - постављено 26.07.2019.

Mодели уговора

doc Модел уговора - JP Srbijagas - постављено 26.07.2019.
doc Модел уговора - Cestor Veks doo - постављено 26.07.2019.
doc Модел уговора - Yugorosgaz ad - постављено 26.07.2019.

Прилози уговора

pdf Понуда - JP Srbijagas - постављено   26.07.2019.
pdf Понуда - Cestor Veks doo - постављено   26.07.2019.
pdf Понуда - Yugorosgaz ad - постављено   26.07.2019.

Списак здравствених установа са оквирним количинама природног гаса

Закључени анекси оквирних споразума

Балон катетери за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-6

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 месеци бр. ЈН 404-1-110/19-3

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Beohem 3 d.o.o. - постављено  05.08.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Medicom d.o.o. - постављено  27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Amicus d.o.o. - постављено  27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Vega d.o.o. - постављено  27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Slaviamed d.o.o. - постављено  27.06.2019.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-16

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Коронарни стентови за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-5

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Закључени Анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, број ЈН 404-1-110/19-11

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора - Makler d.o.o. - постављено 19.06.2019.
doc Модел уговора - Magna Pharmacia d.o.o. - постављено 19.06.2019.
doc Модел уговора - Eurodijagnostika d.o.o. - постављено 19.06.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Makler d.o.o. - постављено   19.06.2019.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Закључени Анекси оквирних споразума

Mодели уговора  

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-9

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Oквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Ажурирани списак купаца

pdf Ажурирани списак купаца - постављено 15.05.2019.

Вакцина против Haemofilus influenza tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4

 Закључени Оквирни споразуми

Лекови са Листе лекова бр ЈН 404-1-110/19-1

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018.годину, број ЈН 404-1-110/18-58

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Закључени оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Merck d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено  22.02.2019. 

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр. 404-1-110/18-61

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр. ЈН 404-1-101/18-65

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Inopharm d.o.o. - постављено 20.02.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Inopharm d.o.o. - постављено  20.02.2019.

Расподела лека 

xls Расподела лека - постављено 10.04.2019.

Оригинални и иновативни лекови, бр. ЈН 404-1-110/18-62

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Phoenix pharma d.o.o. - постављено  24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm Co d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Amicus SRB d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Roche d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.o.o. - постављено 19.02.2019.

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018.годину, бр. ЈН 404-1-110/18-52

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Adoc d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Farmalogist d.о.о - постављено 31.01.2019. 
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm д.о.о - постављено 31.01.2019
pdf Оквирни споразум – Inpharm d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Vega d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Nelt d.о.о - постављено 31.01.2019. 

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.о.о - постављено 20.12.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено 20.12.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Ino-pharm d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medica Linea Pharm d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medikunion d.о.о - постављено 31.01.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Vega d.о.о - постављено 20.12.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Nelt d.о.о - постављено 24.06.2019. 

Ажурирани списак купаца

pdf Измењен списак купаца - постављено 14.02.2019.

Закључени анекси оквирних сморазума